– Gratis økonomirådgivning til beboerne fortsætter

hus-og-lommeregner-sorthvid

Økonomisk rådgivning i fem boligorganisationer i Slagelse, Korsør og Skælskør har været med til at sikre et stort fald i antallet af beboere, der bliver sat ud af deres bolig. Boligorganisationerne gør nu tilbuddet permanent.

For den enkelte beboer er der meget store personlige og økonomiske omkostninger ved en fogedudsættelse. Udover de store menneskelige omkostninger er det også dyrt for boligorganisationerne, og dermed for de andre beboere, når en beboer skylder for husleje og istandsættelse. En udsættelse kan ligeledes blive en stor samfundsudgift, hvis beboeren efterfølgende får behov for offentlig hjælp.

BoligKorsør, Fællesorganisationens Boligforening Slagelse (FOB), Skælskør Boligselskab, Slagelse almennyttige Boligselskab og Slagelse Boligselskab har været sammen om økonomirådgivningsprojektet, der var finansieret af en statslig pulje. De fem boligorganisationer fortsætter nu det gode samarbejde og har valgt at gøre tilbuddet om økonomirådgivning permanent, da de gode resultater viser, at rådgivningen har en gavnlig effekt, så antallet af beboere der bliver sat ud af deres bolig mindskes.

Boligorganisationerne tager fælles ansvar

Boligorganisationerne tager et fælles socialt ansvar. ”FOB var ikke i tvivl om det rigtige i at deltage i finansieringen af Økonomirådgivningen. På samme tid gør vi noget godt for den enkelte beboers økonomi og samtidig for alle beboernes økonomi. En udsættelse koster boligafdelingen i gennemsnit 40.000 kr. pr. styk. Vi får med andre ord hurtigt betalt vores indskud i Økonomirådgivningen hjem, når vi undgår udsættelser. Samtidig slipper et antal familier, vores beboere, for den ydmygende situation, det er at blive sat ud af sit hjem”, siger Axel Larsen, formand for FOB.

Udover de helt akutte udsættelsessager arbejder Økonomirådgivningen også forebyggende, og den gratis rådgivning er dermed et tilbud til alle beboere i de fem boligorganisationer.

Færre udsættelser

Siden august 2013 har beboerne i de fem boligorganisationer kunne få økonomiske rådgivning.

I 2013 blev 126 beboere fra de fem almene boligorganisationer sat ud af deres bolig. I 2015 var det tal faldet til 81.

Med en målrettet indsats har økonomirådgivningsprojektet mindsket antallet af disse triste sager. Økonomirådgivningen har været med til at stoppe udsættelser op til få timer inden fogeden bankede på, og økonomirådgiver Jakob Holmgaard Larsen fortæller, at ”helt akut handler det om at hjælpe de beboere, som er kommet bagud med huslejen og som dermed er udsættelsestruet. Derefter drejer det sig om at få skabt overblik over beboernes økonomi, så de ikke igen kommer i samme situation i fremtiden.”

lisbeth-nielsen