Slagelse Gymnasium ene i regionen om idræt på A-niveau

Slagelse Gymnasium har som et ud af to gymnasier i Danmark fået dispensation til at udbyde idræt på A-niveau. Dispensationen gives kun undtagelsesvis, hvis man har et helt særegent fagligt miljø og undervisere med særlige kompetencer. Det er præcis, hvad Slagelse Gymnasium har, og det betyder, at gymnasiet også fortsat kan understøtte satsning på talentudvikling inden for idræt i Slagelse Kommune.

En ny reform, der træder i kraft i august 2017, har betydet at ungdomsuddannelserne kun må udbyde studieretninger, der står på Undervisningsministeriets liste med centralt fastsatte fagkombinationer. Stx kan vælge mellem 18 studieretninger, og her er faget idræt ikke i blandt. Skolerne har dog mulighed for at søge om dispensation. Den dispensation har Slagelse Gymnasium søgt om og fået, så de nu kan tilbyde idræt på A-niveau.

Sammen med Brøndby Gymnasium er Slagelse de eneste to STX-ungdomsuddannelser i hele Danmark, der kan tilbyde idræt på A-niveau. Idræt er højt prioriteret på gymnasiet, hvor elever som er en del af Slagelse Talent og Elite får idræt på en særlig tilrettelagt uddannelse, hvor dansktimerne afholdes med Selandia på tværs af ungdomsuddannelserne for at øge netværket og sammenholdet mellem udøverne, som dyrker idræt i fritiden på et særligt højt plan.

Stærkt fagligt miljø tiltrækker
– Vi har de sidste 30 år arbejdet målrettet med faget idræt og udbudt faget på højt niveau i en særlig gren, hvor idræt var hovedfaget. Udviklingsarbejde har medført, at vi lige siden har haft en stærk faglig tradition for faget og opbygget et særegent og stærkt fagligt miljø som tiltrækker meget dygtig arbejdskraft. Dispensationen betyder, at vi kan fortsætte det arbejde vi bl.a. har sammen med Slagelse Talent og Elite, som giver unge idrætstalenter god mulighed for at kombinere uddannelse og idræt, siger Iver Grunnet, rektor på Slagelse Gymnasium.

Unik mulighed for gymnasiet – stor gevinst for kommunen
Slagelse Kommune deler gymnasiets fokus på idræt. Kommunen blev eliteidrætskommune i samarbejde med Team Danmark bl.a. på baggrund af indsatsen Slagelse Talent og Elite, som giver unge idrætstalenter bedre mulighed for at kombinere uddannelse og idræt. Her planlægges undervisningen, så udøverne stadig kan træne intensivt med sin sport. Som en del af arbejdet med talentudvikling indviede Slagelse Kommune i 2016 et sports-college, hvor idrætsfolk kan bo og træne mens de studerer.

– Slagelse Kommune er en stor idrætskommune med mange aktive idræts-foreninger og uddannelsesinstitutioner, som gør et kæmpe arbejde for at understøtte de unges faglige og sportslige ambitioner. Slagelse Gymnasium har nu fået en unik mulighed for at tilbyde undervisning og idræt på et niveau, hvor meget få gymnasier kan følge med. Det er en gevinst for kommunen, siger en stolt borgmester Stén Knuth.

Facebook like

instagram

slagelse kommune