Firmaet Øko Safe er specialister i at bekæmpe olieudslip. Virksomheden har sæde i Korsør.
Du får en pålidelig og god rådgivning indenfor al kemikalieforurening og en mulig begrænsning af skaderne. Også monitorering fra luften vejleder man i.

Da der ofte sker ulykker i stor målestok, har Øko Safe med deres maskinel til formål at støtte beredskabet og industrien, hvad angår miljøsikkerhed. Man rykker ud med passende udstyr og koordinering af indsatsen for at bevare naturen og vandmiljøet i bedst mulig tilstand. Havne, vandløb og åer er nogle steder, der bliver udsat for udslip.

I vejledningen af kunder kan Øko Safe på grund af stor erfaring og viden sige, om det vil være bedst med en flydespærre, måtter, granulat eller anden metode.

Ønsker du kun overvågning af et område, så har Øko Safe lavet aftale med Elastec, hvis produkter klarer det bedre end droner. Med hensyn til opsætning af dette udstyr er du i de bedste hænder i Danmark, når du får fat på en medarbejder her.

Kontakt til firmaet fås på telefon: 45 53 30 03.