Skorstensfejer Børger Petersen, Sorø Kommune søger en frisk skorstensfejersevend til teamet i Sorø Kommune.
Der er tale om fastansættelse.

Vil du vide mere, så kontakt Børge Petersen på tlf. 30651175.
Skorstensfejer Børge Petersen, Sorø Kommune

www.skorstensfejersoroe.dk

Børge Petersen, Sorø, søger skorstensfejersvend.