Region Sjælland fortæller i en pressemeddelelse at Børne- og Ungeafdelingen på Slagelse Sygehus skal forske i forebyggelsen af astma hos børn. Ca. hvert 3. barn under tre år oplever mindst ét tilfælde af astmatisk bronkitis.

Børne- og Ungeafdelingen i Slagelse er i samarbejde med Københavns Universitet og Region Hovedstaden blevet en del af en Clinical Academic Group (CAG), der skal forske i børneastma.

Ledende overlæge Pernille Mathiesen, Børne- og Ungeafdelingen, Slagelse Sygehus. Foto: Region Sjælland.

– Astma er den hyppigste kroniske sygdom i barndommen og den hyppigste årsag til indlæggelser og medicinsk behandling af børn. Det er uhyre sjældent en sygdom, man dør af, men den belaster hele familien. Derfor har vi gjort det til vores vigtigste mission at forsøge at forebygge astma, fortæller Jakob Stokholm, læge på Børne- og Ungeafdelingen.

Jakob Stokholm er sammen med ledende overlæge Pernille Mathiesen blevet en del af den CAG-gruppe, der skal forske i børneastma. CAG er en tværgående klinisk akademisk forskningsgruppe, som skal bidrage til sundhedsområdet med ny forskning. Grupperne er etableret af Copenhagen Health Science Partners, som er et samarbejde mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden, der handler om at fremme sundhedsvidenskaben.

Den forskningsgruppe, som Børne- og Ungeafdelingen er en del af, har til formål at forbedre forebyggelsen af kroniske inflammerende sygdomme, så som børneastma.

– Projektet udspringer bl.a. af noget af den forskning, jeg har arbejdet med de sidste 10 år, hvor jeg har været involveret i samarbejdet med Dansk Børne Astma Center, fortæller Jakob Stokholm.

Børne- og Unge afdelingen i Slagelse har med forskningsenheden ABC-klinikken et langvarigt samarbejde med Dansk Børne Astma Center ved Gentofte Hospital. ABC-klinikken har siden 2008 fulgt en gruppe gravide og deres børn med det formål at undersøge den tidlige udvikling af astma, allergi og børneeksem.

– Jeg synes, det er et fantastisk spændende projekt og ganske lovende. Hvis man kan ændre den tidlige bakteriesammensætning hos barnet, kan man muligvis i fremtiden forebygge udviklingen af astma, forklarer Pernille Mathiesen.

Mellem 250.000 og 300.000 voksne dansker har diagnosen astma.