Fredag d. 28. september kl. 21.45  på Nytorv bliver årets bygningspræmieringer uddelt i forbindelse med Sct. Mikkels nat. Dommerkomiteen, som blandt andet tæller borgmesteren, har nu udvalgt de 8 bygninger, som er nomineret til prisen. I år er der 2 bygninger i henholdsvis Skælskør og Korsør, som er nomineret, og 4 bygninger i Slagelse.

Slagelse Kommune har siden 1988 uddelt en bygnings- og arkitekturpris til byggeri og anlæg af høj arkitektonisk kvalitet. Udover at være en anerkendelse til bygherre og arkitekt er det Slagelse Kommunes ønske, at præmieringen af de gode eksempler vil medvirke til at øge interessen for og inspirere til endnu flere smukke bygninger og byrum. Prisen kan gives til både nybyggeri og renovering. I 2017 blev Psykiatrisygehuset i Slagelse og en bæredygtig staldbygning på Glænø præmieret. I årets nomineringer indgår boliger, erhverv samt institutionsbyggeri. Du kan læse mere her.

De 8 nominerede bygninger:

1. Renovering af forhus og nyt baghus, Fruegade 24A-B i Slagelse

Fruegade 24. Foto: Slagelse kommune

I forhuset Fruegade 24A er tidligere butikslokaler i stueetage indrettet til nye boliger. Det samme er sket i tagetagen, så der i dag er en lejlighed på hver etage. I facaden mod gaden er de oprindelige butiksvinduer erstattet med vinduespartier som på 1. sal, og i tagetagen er der isat kviste. Der er sket en udskiftning af tagbelægning samt en generel facaderenovering, bl.a. med ny farvesætning.
På den bagvedliggende ejendom, Fruegade 24B, er et tidligere baghus revet ned og et nyt opført længere tilbage på grunden for at give mere plads mellem de to bygninger.  Baghuset er opført som et længehus i 1 etage med kviste i tagetagen og i udseende tilpasset forhusets arkitektur. Renoveringen er udført med vægt på både bevaring og modernisering. Forhuset blev i 2012 udpeget som bevaringsværdigt i kategorien ”middel”.

Bygherre: Mogens Christensen, Fruegade 24B, 4200 Slagelse
Arkitekt: Wissing Architects, Fruegade 15C, 4200 Slagelse

2. Renovering af etageejendom, Schweizerpladsen 2A i Slagelse 

Schweizerpladsen 2A. Foto: Slagelse. Kommune.

Ejendommen er en af Slagelse bymidtes store etageejendomme, beliggende på hjørnet til Rosengade. Ejendommen rummer butikker i stueetagen og boliger på de overliggende  etager. Hele ejendommen har gennemgået en stor renovering. Tag og vinduer er blevet skiftet, og facaden har fået et stort løft, bl.a. med opmaling af bindingsværket i facaden mod Schweizerpladsen med sort. To forskellige lyse farver er benyttet for at fremhæve dekorative elementer i facaderne (gesimser og udsmykning). I stueetagen er de erhvervsdrivendes skiltning blevet tilpasset, under hensyn til bl.a. de farvetoner, der valgt til facaderenoveringen. Indvendigt er den uudnyttede tagetage blevet indrettet til lejligheder, som også inddrager de to tårne.

Bygherre: Atlantia, Rugvænget 9, 4200 Slagelse
Arkitekt: COSYHOUSE v/ Lennart Jakobsen, Sct. jørgensgade 6, 4200 Slagelse

3. Fælledvej 15 i Slagelse, udvidelse af Slagelse Sygehus 

Fælledvej 15. Foto: Slagelse Kommune.

Udvidelsen af Slagelse Sygehus er en tilbygning på ca. 15.000 m2, som indeholder bl.a. føde-, neonatal- og børneafdeling i stueetagen samt to yderligere etager med i alt 140 sengestuer. I arkitekturen er der lagt vægt på at sikre de bedst mulige rammer for de mennesker, der har deres daglige gang i bygningen med fokus på især lyse rumligheder, overblik og et godt arbejdsmiljø. Koblinger mellem forskellige afdelinger er designet som fleksible løsninger, der fremmer synergi og samarbejde.
Den nye tilbygning kobler sig naturligt til det eksisterende sygehus og kan derudover let udvides yderligere. Byggeriet har fået bæredygtighedscertificeringen DGNB Guld.

Bygherre: Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø
Arkitekt: Arkitema Architects, Ny Carlsberg Vej 120, 1799 København V

4. Udvidelse af Skt. Gertruds Hus, Strandstræde 6 i Korsør 

Strandstræde 6. Foto: Slagelse Kommune.

Skt. Gertruds Hus er sognehus til Skt. Povls Kirke i Korsør og danner ramme om mange forskellige arrangementer og aktiviteter i menigheden. Udvidelsen med ca. 200 m2 er sket i form af et nyt byhus i Strandstræde – beliggende som nabo til det eksisterende hus på Kirkepladsen.
Det nye byhus er tilpasset bebyggelsesmønsteret i bymidtens smalle gader og stræder, som domineres af randbebyggelse med facader i gadelinje og i 1-3 etager. Huset er i udseende en moderne fortolkning af et traditionelt byhus med hvidpudsede facader, rødt tegltag, større frontkvist samt fire mindre kviste.

Bygherre: Skt. Povls Kirke, Kirkepladsen 5, 4220 Korsør
Arkitekt: DESIGN-PLAN v/ Johnny Andersen

5. Renovering af byejendom, Gammeltorv 3 i Skælskør 

Gammeltorv 3, Skælskør. Foto: Slagelse Kommune.

Forhuset på ejendommen Gammeltorv 3 indgår i en meget fin bebyggelsesmæssig sammenhæng omkring Gammeltorv, hvor bl.a. det gamle rådhus, Skælskør Kirke, Latinskolen og Bruuns Hjørne også indgår. Bebyggelsen på ejendommen er udpeget som bevaringsværdig i kategorien ”høj”. Over de seneste 5 år er der foretaget en gennemgribende renovering med fokus på at bevare eller tilbageføre huset til det oprindelige udtryk. Bl.a. er alle sten i facaderne gennemgået med henblik på at finde og udskifte mursten med for højt fugtindhold. Herefter har facaderne fået ny overfladebehandling og er malet i den samme karakteristiske farve som tidligere. Vinduer i gadefacaden er bevaret og istandsat, mens der på bagsiden er der sket udskiftning af enkelte vinduer. Projektet har også omfattet reetablering af gårdrum og renovering af
et mindre baghus.

Bygherre: 2LM a/s, Holmene 1, 4230 Skælskør
Arkitekt: (Bygherre har selv stået for projekt og koordinering af byggeriet)

6. Ny villa, Alhøjvænget 48 i Korsør 

Alhøjvænget 48. Foto: Slagelse Kommune.

Villaen på Alhøjvænget 48 skiller sig ud i det omgivende kvarter med en skarptskåret bygningskrop, udført i en kombination af blank mur i grågule sten og sort træbeklædning.
Villaens ca. 240 m2 er fordelt på to rektangulære kuber placeret vinkelret på hinanden. Den største af kuberne er 2 etager høj og strækker sig i 1. salen ind over den mindste kube og danner tag for et terrasseareal på terræn. Huset har en forholdsvist lukket facade mod Lillehøjvej i nord og åbner sig med et større, sammenhængende vinduesbånd mod haven i syd.

Bygherre: Lene og Jens Carlsen, Alhøjvænget 48, 4220 Korsør
Arkitekt: A1 Tegnestue, Lind Hansens Vej 36, 5000 Odense C

7. Autismecenter Vestsjælland – nye boliger, Rosenkildevej 101 i Slagelse 

Rosenkildevej 101. Foto: Mangor & Nagel a/s.

De 25 nye boliger til voksne er fordelt i 3 bygninger med tilhørende fælleshus med administration og sanserum. Beboelsesbygningerne er placeret omkring en stor, fælles gårdsplads. De enkelte bygninger er U-formede eller trelængede, så der også opstår mere private gårdrum. Alle boliger og fællesarealer har direkte adgang til det fri. Ensidig taghældning giver optimale solindfald i gårdrummene, samtidig med at bygningerne markerer sig ”skarpt” i landskabet.
I projektet for de udendørs arealer bevares et eksisterende beplantningsbælte omkring grunden for at skabe et ”veldefineret landskabsrum”. Herudover arbejdes der med variation og kontraster i sammensætningen af enkeltelementer: Blomsterenge med fritstående træer, bede med høje græsser, uslået græs, regnbede mm. samt mere kultiverede, fælles/private haver og gårdrum tættest på bygningerne.

Bygherre: Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse
Arkitekt: Mangor & Nagel a/s, A.C. Hansensvej 7, 3600 Frederikssund

8. Harboe besøgscenter, Spegerborgvej 34 i Skælskør 

Spegerborgvej 34. Foto: Evan Hemmingsen.

Harboe besøgscenter er et markant landmark for Harboes Bryggeri med en unik placering i Skælskør havnemiljø og udsigt til Skælskør Fjord. Besøgscentret kobler sig til Harboes eksisterende administrationsbygninger og samler reception, administration, kontorer, auditorium, produktion, udstilling og mødecenter under ét stort tag.
Besøgscentret er hovedsageligt disponeret i 1 plan. En mindre del af bygningen, som indeholder servicefunktioner, er i 2 etager, hvor den øverste del udnyttes til teknik. I alt har projektet omfattet 800 m2 nybyggeri samt ombygning af eksisterende lokaler på ca. 550 m2.

Bygherre: Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør
Arkitekt: PLH Arkitekter a/s, Vermundsgade 38K, 2100 København