Forældre er væsentlige, når unge gennemgår intensive læringsforløb for at blive uddannelsesparate. Ny indsats skal klæde forældrene på, så de unges faglige fremskridt kan fastholdes.

Ungdomsskoleforeningen har igangsat en såkaldt forældrekupé. Indsatsen er en del af Læringslokomotivet, som startede sidste år og er et intensivt læringsforløb for unge, der er i risiko for ikke at blive erklæret uddannelsesparate.

Børn og unge i Læringslokomotivet lærer blandt andet gennem bevægelser. Foto: Rebild Ungdomsskole

I skoleåret 2016/2017 blev 28 procent af eleverne i 8. klasse og 18 procent af eleverne i 9. klasse ifølge tal fra Undervisningsministeriet vurderet til at være ikke-parate til en ungdomsuddannelse. Men hvis tallet skal minimeres, og hvis de unge fra læringsforløbet fortsat skal fastholde deres faglige fremskridt, skal forældrene inddrages. Det kom til udtryk i tilbagemeldingerne efter det seneste år med Læringslokomotivet. Her gav flere forældre udtryk for, at de ofte stod på sidelinjen uden at vide ret meget om, hvad deres børn lavede under forløbet. I stedet efterlyste de mere viden om børnenes læring, så de i højere grad kunne have mulighed for at hjælpe og støtte deres barn efter forløbet.

“Forældrene kender den unge bedst, og har muligheder for at understøtte den unge – ikke bare i relation til skole, kammerater og fritidsinteresser, men også i hverdags- og familierelaterede aktiviteter. Derfor er det vigtigt, at de får redskaber til at kunne støtte deres børn”, siger Lars Buchholt Kristensen, som er formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse.

Forældre roser nyt tiltag

I dag er 18 af landets ungdomsskoler en del af Læringslokomotivet, heraf tilbyder 10 af skolerne forældrekupeen. Én af disse er Ungdomsskolen UngSlagelse, hvor Carina Pelch er blandt de mindst 16 deltagende forældre. Hun er ikke i tvivl om, at det er et vigtigt initiativ.

“Det kan som forældre være meget frustrerende at se sit barn kæmpe og blive ked af det, fordi hun ikke kan finde ud af det, hun skal lave i skolen. Jeg glæder mig derfor rigtig meget til at møde andre forældre, der står i samme situation som mig og kunne spare med dem. Man skal have et barn med udfordringer, før man kan sætte sig ind i de tanker, man har”.

Også hendes datter, 13-årige Lærke Cecilie Pelch Jensen, er spændt på, hvilken betydning det vil få, at hendes mor nu også er med, når hun er på Læringslokomotivet.

“Hun er blevet bedre til at tackle, hvis jeg får en “nedsmeltning” over ting, jeg ikke kan finde ud af. Hun er blevet bedre til at tage mig ned igen”.

Forældre bør støtte unges skolegang

Med den nye indsats bliver forældrene inddraget før, under og efter de unges læringsforløbet. Det foregår gennem fem møder. I alt deltager mindst 190 forældre i indsatsen. Her lærer de blandt andet, hvor vigtig positiv forældreopbakning er, og de får konkrete redskaber til, hvordan de kan støtte op om de unges læringsprojekt. De lærer også, hvordan de på sigt bliver i stand til at hjælpe i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Derudover får forældrene mulighed for at blive en del af et frivilligt netværk med andre forældre til børn og unge på Læringslokomotivet.

Egmont Fonden har givet 1,3 millioner kroner til indsatsen, og direktør Henriette Christiansen er enig i, at det er afgørende, at forældrene støttes i at bakke op om deres børns skolegang.

“Forældre er vigtige, hvis alle unge skal have mest muligt ud af intensiv læring på længere sigt. Derfor er det afgørende, at forældrene bliver klædt godt på til opgaven – og det er det, der nu afprøves gennem forældrekupeen. Vi håber, at flere unge på den måde bliver rustet til at tage en ungdomsuddannelse”.

Fakta om Ungdomsskoleforeningens Forældrekupe

På baggrund af gennemførslen af Læringslokomotivet, der er tre til fire ugers intensive læringsforløb, som er blevet afviklet kommunalt i forpligtende fællesskaber mellem den lokale ungdomsskole og folkeskoler i kommunen, er forældrekupeen blevet en realitet. Det er sket på baggrund af en supplerende støtte fra Egmont Fonden. 10 ud af 18 deltagende ungdomsskoler i Læringslokomotivet afvikler forældrekupeen som en supplerende indsats for de forældre, der har deres barn med på Læringslokomotivet i skoleåret 2018/2019. Læringslokomotivet har en projektperiode fra 2017-2019. Eleverne, der deltager, går i henholdsvis 7. eller 8. klasse.