Mave-Tarm og Karkirurgisk Afdeling på Slagelse Sygehus er af fagbladet Dagens Medicin blevet kåret til Danmarks bedste til at opdage kræft i tyk- og endetarmen.

På Mave-Tarm og Karkirurgisk afdeling på Slagelse Sygehus er det ikke kun udsigten til julen, der får smilene frem hos medarbejderne. Årsagen til det, kan findes på side 44 i indstikket “Danmarks Bedste Hospitaler” i december nummeret af Dagens Medicin. Her beskrives det nemlig, hvordan afdelingen, blandt 20 tilsvarende afdelinger på sygehuse landet over, rangerer som den bedste til at screene for tarmkræft og derudover som den tredje bedste til at behandle patienterne for kræft i tyk- og endetarmen.

– Vi er Danmarks bedste hospital til at finde og fjerne forstadier til tarmkræft i det landsdækkende screeningsprogram, og vi er i den absolutte top til at behandle kræft hos de patienter, hvor den allerede er opstået. Og det er noget vi godt kan tillade os at være stolte af! Når man arbejder på et sygehus, handler det om, at gøre det bedst mulige for patienterne. Og det synes jeg, at resultaterne fra de 2 kvalitetsdatabaser viser, at vi er lykkedes med.

Sådan lød det fra ledende overlæge Mona Skarbye.

– Høj kvalitet handler først og fremmest om teamwork og høj faglighed hos medarbejderne. Både teamwork på afdelingen, men også på skopistuerne, hvor patienterne bliver undersøgt. Når vi screener for tarmkræft, er det både den speciallæge eller sygeplejerske der laver undersøgelsen, som kigger efter forandringer i tarmen, men de 2 andre sygeplejersker på stuen følger også med, så der er tre sæt øjne på monitoren. Det betyder, at risikoen for at overse noget er meget mindre. På samme måde arbejder vores screeningssekretariat for, at vores patienter bliver indkaldt og er klar til undersøgelse. De patienter, hvor vi finder, at de allerede har kræft i tarmen bliver diskuteret på en tværfaglig fælleskonference både før og efter deres operation, hvor man planlægger behandlingsforløbet individuelt for hver patient. Det hele handler om teamsamarbejde og professionalisme, siger Mona Skarbye.

Til trods for det brede samarbejde i afdelingen, så er det altid den samme speciallæge, der følger patienten hele vejen igennem sit behandlingsforløb – fra undersøgelse til udskrivning​ og opfølgning. Det er vigtigt, at patienterne føler sig trygge og i gode hænder hos den kirurg der skal operere dem, og at de ikke føler, de ligger på et samlebånd, siger Mona Skarbye.

Det høje faglige niveau og de flotte resultater har også betydning for afdelingens evne til at rekruttere dygtige medarbejdere.

– Det rygtes ​jo, og derfor får vi også ansøgninger fra dygtige kirurger og sygeplejersker, som netop ønsker at blive en del af vores afdeling på baggrund af deres egne høje faglige ambitioner, slutter Mona Skarbye.

Ledende overlæge Mona Skarbye, Mave-tarm Kirurgisk Afdeling, Slagelse Sygehus DBH i screening for tarmkræft