Etableringen af den nye FGU-institution i Slagelse, Næstved og Vordingborg begynder at tage form med ansættelsen af den første direktør, Gert Møller. Gert Møller bliver direktør for 130 medarbejdere og ca. 650 elever. Han tiltræder stillingen den 1. februar 2019, og de første elever kommer i august 2019.

Gert Møller kommer fra en stilling som forstander for Korsør ProduktionsHøjskole. Han har stor erfaring og succes med at opbygge organisationer og miljøer, hvor både elever og medarbejdere udvikler sig samt trives. Gert Møller får gode muligheder for at sætte sine erfaringer og kompetencer i spil, når den nye FGU-institution i Slagelse, Næstved og Vordingborg skal etableres. Det bliver uden tvivl en stor og spændende opgave, der vil kræve et stærkt fælles løft som Gert Møller siger, og han fortsætter:

”Jeg glæder mig til sammen med bestyrelsen og medarbejderne at skabe en ny hovedvej, der fører til uddannelse og beskæftigelse. Det fortjener de unge, og det er godt for vores samfund. ”

FGU-institutionen står på skulderne af produktionsskolernes værkstedspædagogik, der kombineres med VUC’s almenundervisning, og det betyder, at en gruppe almen undervisere fra VUC samt alle medarbejdere fra produktionsskolerne i området overdrages til den nye FGU-institution. Dermed bliver der en ny sammensætning af elever og medarbejdere, der skal lære hinanden at kende, og sammen være med til at forme den nye FGU-institution.

Det er FGU-institutionens første bestyrelse, der har ansat Gert Møller på baggrund af en proces med to samtalerunder og en test. Samarbejdet mellem direktøren og bestyrelsen bliver tæt i begyndelsen, da der skal træffes mange vigtige beslutninger frem mod FGU-institutionens åbning den 1. august 2019.

FGU-institutionen får hovedsæde i Korsør, og FGU-skoler i hhv. Slagelse, Korsør, Næstved og Vordingborg.

Gert Møller, ny direktør for FGU. (Pressefoto).
Gert Møller, ny direktør for FGU. (Pressefoto).

FGU står for ’Forberedende GrundUddannelse’ og er en helt ny forberedende uddannelse for unge mellem 15 og 25 år. Uddannelse skal ruste de unge fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

FGU-institutionen tilbyder undervisning i 12 forskellige faglige temaer og ni almene fag. De almene fag kan give adgang til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, men de faglige temaer introducerer til erhvervsuddannelsesområder og kan afsluttes med et uddannelsesbevis.