Byrådsmedlem Helle Blak rakte overskuddet fra december salget i bæredygtighedsboden til Mødrehjælpen i Slagelse med ordene “Vi sender en regning til fremtiden”, fortæller Helle Blak i en pressemeddelse.

SF Slagelse var på Nytorv op til jul med bæredygtighedsboden. Hele overskuddet af salget i december på i alt 2.005,00 kr. gik til mødrehjælpen.

– Vi har valgt at støtte mødrehjælpen fordi de gør et fantastisk arbejde, specielt op til jul, hvor manglen på penge bliver rigtig synlig for børnene, siger Helle Blak der sidder i byrådet for SF. Antallet af fattige familier og fattige børn er desværre stigende, siger Helle Blak, og det er ikke bare et kortsigtet problem. Vi sender en regning til fremtiden”.

Fra venstre Helle Blak, byrådsmedlem, Helle Dalsgaard medlem af SF’s bestyrelse og Jane Holm fra Mødrehjælpen i Slagelse. Foto: SF.

– Det har konsekvenser for børnene i de familier, der oplever fattigdom. Faktisk reduceres børns chancer for at få en uddannelse, hvis de blot lever et enkelt år i fattigdommen. Det samme gælder chancen for at få et job, ligesom der er en negativ effekt på indkomsten som voksen. Når regeringen med kontanthjælpsloftet sender 10.000 børn under fattigdomsgrænsen, sender de samtidig en regning til fremtidens Danmark. Det er både kortsigtet og uigennemtænkt, når man forsøger at spare penge ved at skære i de offentlige ydelser til nogle af de børnefamilier, som i forvejen havde de laveste indkomster, siger Helle Blak.

I en rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fremgår det, at en grundsten i velfærdsstaten er, at alle børn skal have gode og lige muligheder for at få et godt liv. Udgangspunktet herfor er, at børn fra familier i alle samfundslag kan vokse op og få en uddannelse, et godt job og et godt familieliv. Alligevel valgte regeringen som et af sine første tiltag at genindføre kontanthjælpsloftet, som betyder, at tusindvis af enlige forsørgere har fået færre penge til rådighed hver eneste måned. 10.000 flere børn lever i dag under fattigdomsgrænsen.