Fra 2014 til 2018 er antallet af magtanvendelser på de specialiserede botilbud i Slagelse Kommune faldet med 80 %. Faldet skyldes øget fokus på magtanvendelser og nye pædagogiske metoder.

Byrådet iværksatte i 2014 en politisk handleplan, der skulle reducere magtanvendelser på de specialiserede botilbud for borgere med varige og betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Handleplanen har resulteret i en øget opmærksomhed på pædagogik og metoder, der forebygger magtanvendelse, og mere opfølgning på magtanvendelserne.

– Magtanvendelse skal altid være den sidste løsning, for det er en voldsom oplevelse for både borger og medarbejder. Og magtanvendelse skal aldrig erstatte omsorg, pleje og pædagogisk støtte, siger Steen Olsen (A), formand for udvalget for Specialiserede Borgerindsatser.

Faldet i magtanvendelser har været løbende over årene, og er nu på det laveste niveau i den tid, kommunen har registreret. Magtanvendelser på børneområdet har siden en lovændring i 2017 ikke vist samme fald. Det skyldes ikke manglende fokus, men snarere lovmæssige uklarheder der gør det vanskeligt at få et præcist overblik. Det er dog et opmærksomhedspunkt:

– Kommunens dygtige medarbejdere har gjort en stor indsats for at reducere antallet af magtanvendelser. Vi skal fortsætte det gode arbejde. Dog er der visse typer af magtanvendelser samt magtanvendelser på børne- og ungeområdet, hvor jeg mener, vi skal have et skærpet fokus på at komme disse til livs, siger Christopher Trung (V), medlem af udvalget for Specialiserede Borgerindsatser.

– Det er godt at se, at et øget fokus på forebyggelse har givet pote, og der er sket et fald i magtanvendelser. Vi har rigtig dygtigt personale på botilbuddene, og de har virkelig løftet opgaven, siger Palle Kristiansen (O), medlem af udvalget for Specialiserede Borgerindsatser.

Steen Olsen (A). Foto: Slagelse Kommune.