Der bliver ingen retssag mellem partierne Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre mod Slagelse Kommune. Parterne har aftalt at droppe sagen uden yderligere kommentarer, oplyser Slagelse Kommune til Dit Slagelse.

“Der er mellem de underskrevne parter indgået politisk aftale om den af byrådsgrupperne for V, O og B anlagte sag mod Slagelse Kommune. (Sag BS-25623/2018-NAE).

Parterne er enige om, at sagen har principiel betydning, og at en retsafgørelse ville have været gavnlig; men parterne er også enige om, at hensyn til de involverede medarbejdere, yderligere omkostninger i sagen, og det fremadrettede samarbejde i Slagelse Kommune og Slagelse Byråd vægter højere end en retslig afgørelse af sagen.

Parterne har derfor aftalt, at sagen stoppes øjeblikkeligt, og at de ikke har yderligere kommentarer til offentligheden om sagen.

Aftalen betyder, at sagsøgerne hæver sagen ved retten med oplysning om, at det mellem parterne er aftalt, at hver part betaler sine omkostninger og ikke gør retslige krav af nogen art gældende mod hinanden i forbindelse med sagens ophør.”

Aftalen er underskrevet af Knud Vincent (V), Ann Sibbern (DF), Troels Brandt (RV) og borgmester John Dyrby Paulsen (S). Kommunaldirektør Frank E. Andersen har også underskrevet aftalen, hvad angår “spørgsmålet om sagsomkostninger”.

Foto: ABW