På VK Vestsjællands årlige generalforsamling på Comwell Klarskovgaard var der genvalg til den syv mand store ledelse.

Stort fællesbillede af forsamlingen på den store trappe på Comwell Klarskovgaard inden den årlige generalforsamling. Foto: Christina Hesselholt

Sædvanen tro, så blev formandens beretning godkendt, og på trods af at regnskabet udviste et underskud på 51.000 kroner, så var det alligevel et tilfredsstillende resultat, idet der var budgettere med et underskud på 58.000 kroner. Årsagen til dette var klubbens satsning på at købe en udenlandsk spiller kombineret med to ligahold. Det koster mange penge, men heldigvis har vi altid handlet fornuftigt i forhold til økonomi, så derfor har vi handlefriheden til at tage et år med underskud, udtalte økonomiansvarlig Finn Niemann.

Ledelsen indstillede i øvrigt til repræsentantskabet at vedtage en revision af de nuværende vedtægter, idet man ønsker at arbejde med en ny organisation. Klubben har fået en størrelse og et omfang, som gør, at syv mand ikke alene kan omfavne de mange områder, der kræver stor opmærksomhed. Derfor har bestyrelsen ønsket, at de syv mand i fremtiden udgør en hovedbestyrelse, og at der herefter nedsættes tre sektorbestyrelse der arbejder med henholdsvis ungdom, senior og elite. Repræsentantskabet godkendte dette.

Nu mangler ledelsen blot at konstituere sig. Dette sker på hovedbestyrelsesmøde den 10. juni 2019.

Den genvalgte ledelse. Fra venstre, bagerst: Elmer Petersen, Christian Johnsen, Finn Niemann og Ibrahim Hakizimfura. Fra venstre, forrest: Ida Lærkedahl, Johanne Lam, Louise Hauge Gliese og Louise Hansen. Foto: Christina Hesselholt
Del på sociale medier