Er Gud almægtig eller ej? Det er omdrejningspunktet, når Den grundtvigske Kirkehøjskole arrangerer Teologimødet 2015 den 26-28. januar 2015 på Liselund i Slagelse. Sognepræst Torkil Jensen, Vester Aaby, er mødeleder.

På højskolens hjemmeside kan man læse følgende om årets tema:

“Den teologiske debat har til alle tider været bred og heftig. Men til trods for bredden har det gang på gang vist sig, at det i bund og grund var nogle ganske få kernebegreber, der var på spil. Og i spil. Begreber, der bestandigt indgår i nye indbyrdes sammenhænge, men samtidig også bestandigt indgår og er indgået i nye samspil med historien og samtiden.

Et af disse nøgleord er begrebet ”teisme”. Er Gud med salmedigteren Peter Dass’ ord fra slutningen af det 17. århundrede ”Gud om alle mand var døde,” eller er Gud med et nyere udtryk ”noget, der sker mellem mennesker.”

Klassiske kerneord som for eksempel forsoning og treenighed får vidt forskelligt indhold alt efter, om man fastholder forestillingen om en metafysisk Gud eller ej. Eller tager lidt her og der og blander det.

Dette års teologimøde på Liselund skal være en undersøgelse af, hvad der sker, hvis man opgiver metafysikken eller forestillingen om en almægtig Gud helt eller delvist. Historisk og ikke mindst aktuelt. Vi har traditionen tro bedt nogle foredragsholdere, der har årets emne inde på livet, om at give et bidrag til debatten og samtalen.

Den vil så forhåbentlig fortsætte, når der også bliver tid til alt det andet, der også forbindes med Teologimødet på Liselund: Hyggelige rammer, god mad og god tid til samtaler.”

Liselund, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse
Liselund, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse

På højskolen kan du møde følgende foredragsholdere:

Sognepræst Morten Brøgger, Kirke Stillinge
Valgmenighedspræst Niels Grønkjær, København
Valgmenighedspræst Nana Hauge, Høve-Havrebjerg
Ph.d. studerende Frederik Poulsen, København
Sognepræst Thomas Reinholdt Rasmussen, Hjørring
Webjournalist Merete Bøye
Sognepræst ph.d. Kjeld Slot Nielsen, Tilst
Professor Niels Henrik Gregersen, København

Læs mere her, hvor du også kan tilmelde dig.

Det er muligt at købe billet til et foredrag ad gangen. Det koster 100 kr., to koster 150 kr., og man kan komme ind fra gaden.

Ønsker man at spise med, skal man tilmelde sig mindst en dag i forvejen. Det plejer at koste 100 kr. for et enkelt måltid. Tilmelding via mail til karenmarieravn@gmail.com.

Del på sociale medier