Hjemmeplejens tilfredshedsundersøgelse er i disse dage på vej ud til de borgere, som modtager hjælp i eget hjem. Undersøgelsen skal afklare om hjemmeplejens service lever op til borgernes forventninger.

Portrait of the smiling elderly woman, sitting outdoor

– Hjemmeplejen er en af velfærdssamfundets kerneydelser, og derfor er det vigtigt at vi løbende får tilbagemeldinger på, hvad vi gør godt og hvordan vi kan blive endnu bedre, siger Ann Sibbern, udvalgsformand for Sundheds- og Seniorudvalget (O).

Tilfredshedsundersøgelsen gennemføres hvert andet år, og undersøgelsen fra 2014 viste generelt høj tilfredshed, og et par opmærksomhedspunkter, især omkring ensomhed, hvilket medførte særlige indsatser på det område.

– Jeg vil gerne opfordre alle dem, der modtager spørgeskemaet til at deltage, for det er et meget vigtigt redskab i vores arbejde med at levere den service, som de ældre har behov for, siger Ann Sibbern.

Sundheds- og Seniorudvalget får præsenteret resultaterne i første kvartal 2017, hvor resultaterne også bliver tilgængelige via Slagelse Kommunes hjemmeside.

Fakta om undersøgelsen:

Spørgeskemaundersøgelsen er anonym, og det er konsulentfirmaet Aspekt R&D, som indsamler og bearbejder svarene. Spørgeskemaet er sendt til 1.000 repræsentativt udvalgte borgere ud af de cirka 2.300, der modtager hjemmehjælp i eget hjem, i form af personlig og/eller praktisk hjælp og eventuelt madservice.

Undersøgelsen sendes ud i disse dage, og svarfristen er 30. september. Borgerne har fået et følgebrev, hvor de blandt andet får telefonnummer til en hjælpetelefon, hvis de har spørgsmål eller har brug for telefonassistance til at udfylde skemaet.

Del på sociale medier