Fra Søs Rosenkvist har Dit Slagelse modtaget dette debatindlæg:

Vi mener at Agersø- og Omø-færgerne bør ombygges til el-færger.
Siemens udgav i efteråret 2016 en rapport. Her blev det konkluderet at 7 ud af 10 danske færger i de danske farvande vil blive mere miljøvenlige og rentable ved omlægning fra dieselfærger til el-færger. Det vil ligeledes føre til mindre støj og give lavere omkostninger til vedligeholdelse, da det krævende vedligeholdelsesarbejde af forbrændingsmotorer helt bliver fjernet.
I Slagelse kommune har vi netop to af de færgeruter som rapporten nævner, nemlig færgerne til Agersø og Omø. Ved at investere i en omlægning af færgedriften fra Diesel til El, vil vi allerede på 5 år have tjent investeringen i de nye færger hjem. De lavere omkostninger vil vi bruge på flere afgange og en mere stabil sejlplan, til glæde for kommunens beboere på øerne. Det vil samtidig give en mere behagelig overfart, da man som passager ikke bliver generet af hverken rystelser eller udstødning.
Vi er godt klar over, at når man foreslår noget nyt, skal man have rygdækning for sine argumenter. I Norge har verdens første fuldelektriske bilfærge sejlet siden starten af 2015. Den bliver hurtigt opladet af elektricitet fra vedvarende energi mens passagererne kører af og på, den er CO2-neutral og bare på den ene rute sparer man ca. en million liter diesel hvert eneste år. De har på færgeruten oplevet færre aflysninger grundet mindre vedligehold ved elmotorer end ved dieselmotorer, en mere stabil færgeplan med færre forsinkelser og det at færgen ”tanker” strøm hver gang den lægger til gør at den ikke skal have ophold for at fylde diesel på.
Danmark har en målsætning om at vi skal være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Hvis denne målsætning skal holdes, er vi i Slagelse kommune også nødt til at gøre vores. Og med investering i el-færger vil der både være miljømæssige og økonomiske gevinster at hente, samtidig med at det vil være til gavn for vores borgere.

Søs Rosenkvist
Byrådskandidat SF Slagelse
Stationsvej 7
4261 Dalmose

Søs Rosenkvist, byrådskandidat i Slagelse for partiet SF. Foto: PR.