Antallet af klager til borgerrådgiveren er steget fra 2015 til 2016. Men antallet er stadig på det næstlaveste niveau siden 2012, hvor borgerrådgiveren blev ansat.

Antallet af borgere, som klagede til Slagelse Kommunes borgerrådgiver steg i 2016. Det viser årsberetningen, hvor det fremgår at antallet af klager steg fra det rekordlave niveau i 2015 på kun 111 klager til 127 klager i 2016. Det er især klager over mange skift af sagsbehandlere, manglede helhedsvurdering af borgerens situation og manglede opfølgning, som der er kommet flere af, mens klager over lang sagsbehandlingstid og personalets adfærd er faldet.

– Selvom antallet af klager er steget, så er der sket fremskridt. Vi er på det næstlaveste niveau, siden jeg startede her i kommunen, og jeg vil gerne anerkende den indsats, der er gjort. Men for den enkelte borger, som føler sig dårlig behandlet, er der stadig plads til forbedringer, og stigningen kan tyde på, at der ikke har været det fornødne fokus på sagsbehandlingen og borgerservicen generelt, siger borgerrådgiver Lone Engly.

Formålet med borgerrådgiveren er at gøre det lettere for borgere, brugere og erhvervsdrivende at klage, hvis de føler sig dårlig behandlet af kommunen. Slagelse Kommune har haft en borgerrådgiver siden 2012, og i den periode er antallet af klager reduceret med cirka en tredjedel. Det er stadig lang sagsbehandlingstid, som flest klager over, selvom denne er faldet fra 93 klager i 2012 til 47 klager i 2016.

– Lang sagsbehandlingstid er med til at skabe usikkerhed hos borgeren, og derfor er det også noget, som folk klager over. Det er positivt at se, at det fokus der har været på eksempelvis sagsbehandlingstiden har virket, og den indsats skal man fastholde, siger Lone Engly.

Borgerrådgiverens årsrapport skal behandles i økonomiudvalget og af byrådet, og borgmester Stén Knuth tager årsberetningen til efterretning. Han er især tilfreds med, at borgerrådgiveren er god til at hjælpe borgere og virksomheder med at finde vej i systemet.

– Selvom vi har fået lidt flere klager i 2016, så er det tilfredsstillende at se, at stadig færre klager over lang sagsbehandlingstid. Når jeg snakker med borgere og virksomheder, så siger de, at de har været glade for borgerrådgiverens hjælp til finde frem til de rigtige medarbejdere. Den service giver folk en bedre oplevelse, og det kan vi alle lære noget af her i kommunen, siger borgmester Stén Knuth (V).

Lone Engly, borgerrådgiver Slagelse Kommune. Foto: Slagelse Kommune.