Slagelse får bonus for flygtningeindsats

Slagelse Kommune er en af landets bedste til at få flygtninge i job. Det udløser nu en kontant bonus på 1,6 mio. kr.

Slagelse Kommune har fået næsten 1,6 mio. kr. i ekstra beskæftigelsesbonus, fordi Slagelse er blandt de bedste kommuner til at få flygtninge i job. Kun Århus, København og Odense er bedre, og Slagelse Kommune er der-med en af de kommuner, der får den højeste bonus.

– Vi møder flygtningene med høje forventninger, og det smitter af på deres tro på, at de kommer i arbejde. Vores succes skyldes i høj grad det gode samarbejde med private virksomheder, som er parate til at tage flygtninge ind i praktik og løntilskud og efterfølgende ansætte dem på almindelige vilkår, siger Helle Sofie Dedenroth Larsen, leder af Integration og Netværk.

Det økonomiske skulderklap er en udløber af regeringens topartsaftale om integration med KL. Aftalen betyder, at kommunerne får en bonus på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning, der kommer i job. Sidste år lykkedes det Slagelse Kommune at få 63 flygtninge i ordinært arbejde, hvilket udløser en bonus på præcist 1.575.000 kr. til Slagelse.

– Det er et resultat, vi er rigtig stolte af. Arbejdet med at få flygtninge i job kræver en solid cocktail af tålmodighed, vedholdenhed og viden om integrationsarbejdet. Vi har nået det gode resultat, fordi vi har rigtig dygtige medarbejdere, som virkelig brænder for integrationsområdet, siger arbejdsmarkedschef Jens Højlund.

Top 5 kommuner i forhold til beskæftigelsesbonus

Kommune Beskæftigelsesbonus til udbetaling (antal ekstra beskæftigede)
Aarhus 2.200.000 (88)
København 1.900.000 (76)
Odense 1.625.000 (65)
Slagelse 1.575.000 (63)
Aalborg 1.425.000 (57)
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet

Integration og netværk. Slagelse får flygtninge i job.