Bandemål, hockeyudstyr, karatetræningspuder, dykkerudstyr og pegasushest! Det var hvad Folkeoplysningsudvalget på sit seneste møde samlet set bevilgede lidt over 50.000 kr. i tilskud til. Fritids- og idrætslivet i Slagelse Kommune er mangfoldigt og meget varieret, og det bar ansøgningerne til udvalgets udviklingspulje også præg af. Så med de nye tilskud i bagagen kan foreningslivet nu udvikles endnu mere.

Der er fart på foreningslivet i Slagelse Kommune, og seks foreninger kan glæde sig til at kunne tilbyde både nuværende og kommende medlemmer endnu bedre muligheder og oplevelser, efter de har modtaget økonomisk støtte af Folkeoplysningsudvalget.

– Vi har fået mange spændende ansøgninger, og vi er i udvalget endt med at give støtte til seks foreninger. Vi har bl.a. givet støtte til rekvisitter og udstyr, så foreningslivet fortsat kan udvikle sig, og så foreningerne får bedre mulighed for at tiltrække nye medlemmer. Det er rigtig positivt, at vores foreninger tænker nyt og følger med tiden. De tilpasser deres tilbud til de nuværende medlemmer, men samtidig forsøger de også at gøre sig attraktive over for nye medlemmer bl.a. ved at lade nye medlemmer låne udstyr i foreningen til en start. Det er med til at give en god dynamik i foreningen, når der løbende kommer nye medlemmer til, siger formand for Folkeoplysningsudvalget Jørn C. Nielsen.

Seks foreninger har modtaget støtte
Seks foreninger har fået tilskud fra udvalgets udviklingspulje, hvor foreninger kan søge om tilskud til bl.a. udviklingsarbejde, rekvisitter samt arrangementer og nye initiativer med et folkeoplysende sigte.

• Boeslunde Boldklub 7.225 kr.
• IF62 Hockey 5.000 kr.
• Jokokan Korsør Karateskole 5.700 kr.
• Korsør Frømandsklub 11.700 kr.
• Slagelse Gymnastikforening 12.500 kr.
• Slagelse Håndboldklub 8.000 kr.

Udviklingspuljen bruges således:
Foreninger kan søge om tilskud til:
• Nye initiativer med folkeoplysende formål.
• Udviklingsarbejde.
• Arrangementer med et folkeoplysende sigte.
• Kulturelle amatøraktiviteter.
• Rekvisitter (fx udstyr, der kan lånes ud til nye medlemmer).
• Folkeoplysende tilbud til borgere, som ikke tiltrækkes af eksisterende tilbud
• Aktiviteter af tværgående karakter, fx partnerskaber om løsning af konkrete opgaver.
• Sundhedsfremmende aktiviteter.
• Oprettelse af ny forening under folkeoplysningsloven.

Når ansøgningerne drøftes I Folkeoplysningsudvalget bliver de bl.a. behandlet ud fra syv politisk vedtagne bærende principper:
• Nytænkning
• Inddragelse af borgere
• Børn og unge
• Medfinansiering
• Omfang
• Faktuel viden/forskning
• Idrætspolitik

Slagelse Gymnastik Forening.