Blå Kors konkluderer: Kommunerne giver op overfor ældre misbrugere

Alkoholmisbrug er en af de væsentligste årsager til den store ulighed, der er mellem socialt udsatte og den øvrige del af befolkningen, når det gælder sundhed. En ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed viser bl.a., at udsatte lever op 17-19 år kortere end gennemsnittet.
En ny rapport fra Statens Institut for Folkesundheder viser, at socialt udsatte er op til 28 gange så ofte indlagt på psykiatriske afdelinger, har fire gange så mange hospitalsindlæggelser og dør op 17-19 år tidligere end den øvrige del af befolkningen.

“Så stor behøver uligheden ikke være i Danmark. Alle mennesker har naturligvis et ansvar for sit eget liv, men vi har som samfund også et ansvar for at hjælpe dem, der har det sværest, og som har brug for ekstra støtte,” mener Christian Bjerre, der er generalsekretær i Blå Kors Danmark.

I rapporten bliver det bl.a. fremhævet, at alkoholmisbrug er en af de helt store syndere i forhold til lav levealder og generel dårlig sundhed, og derfor er det trist, når kommunen ikke yder den nødvendige indsats overfor alkoholmisbrugere, mener Christian Bjerre.

“Vi ser desværre, at der er en tendens til, at kommunerne giver op overfor især de ældre alkoholmisbrugere. Det er en meget skidt udvikling,” siger Christian Bjerre, der også stikker til kommunernes evne til at hjælpe hurtigt.

“Det er vigtigt, at kommunen tilbyder behandling, med det samme alkoholmisbrugeren er motiveret. Motivationen kan hurtigt forsvinde igen. Der er nødt til at være fokus på at hjælpe misbrugeren med at mindske forbruget og helst komme helt ud af misbruget,” pointerer Christian Bjerre.

Rapporten som er lavet for Rådet for Socialt Udsatte fremhæver fem livsomstændigheder, som har en negativ indflydelse på sundhed: 1) Alkoholmisbrug, 2) sindslidelse, 3) hjemløshed, 4) stofmisbrug 5) fattigdom.

Den gennemsnitlige levealder i Danmark er 78 og 82 år for henholdsvis mænd og kvinder. For socialt udsatte er det tal 59 og 65 år.

I rapporten defineres socialt udsatte som brugere af herberger, væresteder, varmestuer og lignende sociale tilbud.

TUBA er en terapeutisk rådgivning for unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i en familie med alkoholproblemer. Der ligger en afdeling i Slagelse.

I rapporten bliver det bl.a. fremhævet, at alkoholmisbrug er en af de helt store syndere i forhold til lav levealder og generel dårlig sundhed, og derfor er det trist, når kommunen ikke yder den nødvendige indsats overfor alkoholmisbrugere, mener Christian Bjerre. Foto: Blå Kors