Sådan forbedrer slagelseanere den daglige brug af brændeovnen.

Åbning af pejs. Foto: Pejsehuset

Med mekanisk træk i skorstenen er det muligt at begrænse partikeludledningen med op til 80 procent. Pejsehuset Slagelse giver her gode råd til, hvordan du får mest ud af din brændeovn.

Fyring med brænde er hyggelig og ikke mindst CO2-neutral, men de mange brændeovne er udskældte for deres udledning af partikler. En laboratorietest, som er foretaget af PHX Innovation og valideret af et anerkendt dansk teknologisk institut viser, at den mekaniske røgsuger i markant grad kan reducere røgudslip i stuen, og partikelpåvirkningen til udeluften med mindst 20 procent.

– Hver gang brændeovnslågen åbnes, slipper en lille mængde røg ud i rummet. Vi har altid vidst, at røgsugeren har en effekt, fordi der bliver dannet et vakuum i forbrændingskammeret, som reducerer udslippet. Nu har vi konkrete tal, der viser, hvor stor en effekt røgsugeren har, siger Michael Rosenbæk fra Pejsehuset Slagelse.

Det har betydning for de omkring 6900 brændeovnsejere i Slagelse. Selvom man investerer i en helt ny brændeovn, vil flere komme ud for, at der ikke er tilstrækkeligt med træk i den oprindelige skorsten, og analysen viser en tydelig effekt ved såvel gamle som nye ovne.

Det er ikke kun i stuen, der bliver udledt færre partikler ved brug af røgsuger. Det mekaniske træk mindsker også udledningen af partikler fra skorstenen samt lugtgener og mørk røg.

– Dårlig forbrænding vil helt naturligt give varierende lugtgener, men røgsugeren forbedrer forbrændingen, og samtidig blander den frisk luft i røgen, som er med til at mindske lugtgenerne og omdanne en mørk røg til en fin, tynd og hvid røg, forklarer Michael Rosenbæk.

Fem nemme trin til den gode optænding
Følg Michael Rosenbæks fem trin til korrekt optænding, hvis du vil have det optimale ud af din pejs eller brændeovn.

1) Gør ildstedet klar: Rens ildstedet og tøm askeskuffen. Sørg for, at spjæld og luftventiler er åbne.

2) Brug det rigtige brændsel: Brug kun tørt træ – maksimalt 18 procent fugtighed og helst tørret i mindst ét år. Det bedste træ er røn, bøg, eg, ask eller birk. Brug aldrig trykimprægneret træ!

3) Gør klar til at tænde op: Læg to-tre stykker fyringsbrænde nederst, og læg de små stykker optændingsbrænde ovenpå på kryds og på tværs. Øverst lægger du optændingsblokke.

4) Tænd op: Sæt ild til optændingsblokken, som hurtigt antænder pindebrændet og de større stykker træ. Hvis luftventilerne ikke tilfører nok luft, bør lågen i brændeovnen stå en smule åben, indtil ilden har fået fat. Har du en røgsuger monteret, fænger ilden på ganske få minutter.

5) Når ilden har fat: Du kan nu justere trækventilerne i brændeovnen efter producentens anvisninger og på den måde styre temperaturen. Overfyld aldrig ildstedet. Det er bedre at lægge brænde på oftere. Luk ikke for ventiler og spjæld, før ilden er gået helt ud.

Hvis ilden ikke får fat, kan det skyldes, at skorstenen mangler træk, måske fordi den er for kort. Her kan det hjælpe at montere en røgsuger, der giver optimalt træk og forbrænding i din brændeovn eller pejs.