3 ergoterapeutstuderende fra Professionshøjskolen Absalon er midt i et afsluttende bachelorprojekt.   

De søger i den forbindelse personer til interviews. Deres projekt handler om stress og hvordan mennesker håndterer og lever med stress. Som deltager skal du have været sygemeldt med stress i minimum 6 måneder. Derudover skal du være blevet raskmeldt af egen læge inden for det sidste år.

Interviewet vil vare ca. 1-1½ times varighed. Tid og sted aftales med den enkelte.
Kontakt for flere informationer.

Med venlig hilsen
Dorte Zengraff, Else Westermann og Sarah Kemppainen
Kontakt Dorte
E-mail: en14s118@edu.pha.dk Mobil: 41 23 04 28