Tude Å. Foto: Slagelse Kommune

Udvalg har lyttet.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har efter et borgermøde med lodsejerne langs Tude Ådal og flere interesseorganisationer besluttet, at der ikke skal sejle udlejningskanoer på Tude Å, på grund af bekymringer for, at det vil forstyrre fugle- og dyrelivet.

18 lodsejere og 4 interesseorganisationer deltog, da Slagelse Kommune torsdag den 2. november holdt borgermøde om udlejningskanoer på Tude Å. På trods af enkelte argumenter for, at udlejning af kanoer kunne gavne turismen i området, var den generelle holdning blandt de fremmødte dog, at der ikke skulle gives mulighed for udlejningssejlads på Tude Å. Og det er den holdning, udvalget har valgt at lytte til med beslutningen.

– Der er mange, der er bekymrede for, at udlejningskanoerne kan forstyrre dyrene eller beskadige den unikke natur, der er langs Tude Å. De bekymringer, som lodsejerne giver udtryk for, lytter vi selvfølgeligt til, og derfor giver vi ikke tilladelse til kommerciel kanosejlads på Tude Å, udtaler Knud Vincents (V), næstformand for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Danmarks Naturfredningsforening, der deltog på borgermødet, var også bekymrede for, hvad der vil ske, hvis man tillader mere aktivitet i et fredet område. De mente, at trampestien er den eneste offentlige adgang, der bør tillades.

– Vi ved, at hvor der er mennesker er der også affald. Derfor har vi også måtte tage med i betragtning, at flere besøgende måske vil medføre mere skrald på trampestien langs åen. Det er et fredet område netop på grund af de dyr og planter, der har hjemme der, siger Flemming Erichsen (A), medlem af Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

En enkelt lodsejer mente, at udlejningssejlads kunne rumme gode muligheder for turisme og oplevelser i naturen, og kunne godt acceptere det, hvis der blev tale om begrænset sejlads. Også Danmarks Sportsfiskerforbund mente, at kanosejlads kunne rumme gode muligheder for formidling af naturen, men delte overordnet lodsejernes bekymring for, at der vil blive for meget aktivitet.

Flere oplysninger
Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:
• Knud Vincents (V), næstformand for Erhvervs-, Plan- og Miljøudval-get, telefon 20 45 97 98, e-mail vincents@slagelse.dk
• Flemming Erichsen (A), medlem af Erhvervs-, Plan- og Miljøudval-get, telefon 21 22 65 55, e-mail fl.erichsen@slagelse.dk