Hverdagen ændres, når man bliver ramt af en kronisk sygdom. Steen Bjarne Christiansen og Jess Rud Haupt har begge reageret ved at takke ja til et livsstilstilbud, som har fået stor betydning for deres hverdag.

Det er meget forskelligt, hvordan man reagerer, når man får en kronisk sygdom som f.eks. KOL, type 2 diabetes eller en hjertesygdom. Steen Bjarne Christiansen og Jess Rud Haupt har begge reageret ved at takke ja til et livsstilstilbud gennem Slagelse Kommune, så de kunne få hjælp til at håndtere en hverdag med sygdom. Det har bl.a. givet ny viden, mere energi, ny livsstil og ikke mindst nye redskaber, som har fået stor betydning for hverdagen med en sygdom.

Du kan læse mere om forløbet for Steen Bjarne Christiansen og Jess Rud Haupt på Slagelse Kommunes hjemmeside her

Kort om livsstilsforløb og Åbent hus

Alle borgere kan henvende sig til Slagelse Kommunes livstilskonsulenter, hvis man er i risiko for, har tegn på eller har fået konstateret type 2 diabetes, hjerte-karsygdom, knogleskørhed, slidgigt, depression, KOL, kræft eller har en overvægt med BMI over 35.

Du kan også henvende dig, hvis du har behov for bedre at kunne håndtere at leve med en kronisk sygdom, at tackle kroniske smerter eller at tackle angst og depression. Gennem livstilssamtaler, individuelle forløb og holdforløb får du redskaber til nye vaner i forhold til kost, motion og mental velvære.

Ud over livsstiltilbuddene holder Slagelse Kommunes Sundhedstilbud også Åbent hus ca. hver anden måned, hvor der skiftes imellem Slagelse og Korsør. Her kan alle interesserede lægge vejen forbi og bl.a. få en snak eller vendt tanker/svære problematikker i forhold til sundhed, sygdom og forebyggelse, ligesom der også holdes foredrag om livsstilsrelaterede emner.