Det nye byråd vedtog nedsættelse og udpegning til udvalg på byrådsmødet mandag aften, og det betyder at alle poster nu er fordelt og udvalgsstruturen for den kommende byrådsperiode er på plads.

Konstitueringen ser sådan ud:
Borgmester: John Dyrby Paulsen (A)
1. viceborgmester Villum Christensen (I)
2. viceborgmester Ann Sibbern (O)

Økonomiudvalget:
Formand: Borgmester John Dyrby Paulsen (A)
Medlemmer: Lis Tribler (A), Villum Christensen (I), Ann Sibbern (O), Knud Vincent (V), Stén Knuth (V), Troels Brandt (B), Jørgen Grüner (F), og Thomas Clausen (Ø)

Derudover er der oprettet 9 stående udvalg

Beskæftigelsesudvalget
Formand: Anders Kofoed(V)
Næstformand: Sofie Janning(A)

Børne- og Ungeudvalget
Formand: Helle Blak(F)
Næstformand: Stén Knuth (V)

Erhvervs- og Turismeudvalget
Formand: Knud Vincent (V)
Næstformand: Villum Christensen (I)

Handicap- og Psykiatriudvalget
Formand: Steen Olsen (A)
Næstformand: Palle Kristiansen (DF)

Kultur- og Fritidsudvalget
Formand: Stén Knuth (V)
Næstformand: Jørgen Andersen (A)

Landdistrikts- , Teknik- og Ejendomsudvalget
Formand: Troels Brandt (B)
Næstformand: Anne Bjergvang (A)

Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget
Formand: Jørgen Grüner (F)
Næstformand: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Seniorudvalget
Formand: Ann Sibbern (O)
Næstformand: Unnie Oldenburg (A)

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Formand: Ali Yavuz (A)
Næstformand: Søren Lund Hansen (O)

Du kan se alle medlemmer af udvalgene sammen med fordelingen af de øvrige poster i referatet fra byrådsmødet.