Stillingen som teamleder er for Voksenområdet er for Aktivitets- og Samværstilbuddet.

Det forventes, at du har lyst og evne til, sammen med medarbejderne, at videreudvikle de pædagogiske rammer og indhold. Recovery-tankegangen er styrende for måden, hvorpå de ønsker den enkelte ulønnede medarbejder på skal mødes på.

Tilbuddet har til huse på flere adresser i Rosenkildeparken, Slagelse, og er et tilbud til 65 ulønnede medarbejdere. Du bliver teamleder for 19 medarbejdere samt en aktiv del af voksenledelsen, som består af 8 teamledere og områdeleder.

Det er vigtigt, at du har en pædagogisk grunduddannelse, gerne kendskab til arbejdet med voksne mennesker med udviklingsforstyrrelser og gerne erfaring med forandrings- og procesledelse.

Du er:  nysgerrig, struktureret, udadvendt, empatisk, initiativrig og er i stand til at sige sin mening og samtidig er åben for andres input således, at der sammen kan skabe den bedste praksis. Du er motiverende og understøtter medarbejderne i at løfte opgaverne i teamet med et organisatorisk blik, hvor du er tydelig i skrift og tale.

Ønsket opstart: 1. marts 2018. Ansøgningsfrist 21. januar 2018

Lyder det som noget for dig kan du læse hele stillingsopslaget her.