Medlemmerne er: Øverst fra venstre: Palle Kristiansen, Jørgen Andersen, Jan Friis, Ole Andersen, Morten Gaardboe, Steen Olsen, Thomas Knudsen og Jens Højlund.
Nederst fra venstre: Gitte Erichsen, Susanne Jensen, Steen Bach Nielsen, Irene Jensen og Sofie Janning.

Det nye handicapråd i Slagelse Kommune havde 30. januar 2018 sit konstituerende møde. Rådet ønsker mere direkte kontakt og konkrete samarbejdsflader med de politiske fagudvalg og de respektive fagcentre.

Derfor lægger rådet op til en systematisk dialog om, hvad der fagligt, udviklingsmæssigt og politisk er i fokus på de enkelte fagområder. På den måde kan handicaprådet bedre bidrage til at identificere handicappolitiske temaer, og til at tænke handicapperspektivet ind i løsningerne af kommu-nens opgaver.

Mere synlig og mere konkret som rådgiver
– Handicaprådet er et tværgående råd, som skal bidrage til, at Slagelse Kommune får tænkt handicappolitiske spørgsmål og vinkler ind i alle beslutninger, der vedrører vores borgere med handicap. Der er nu lagt spor ud til en ny arbejdsform, hvor vi bliver både mere synlige og mere konkrete som rådgiver for Slagelse Kommune som helhed, siger næstformand Jørgen Andersen.

Handicaprådet besluttede, at formandskabet nu skal gå i direkte dialog med udvalgsformændene og fagforvaltningerne for at få lagt grunden til et styrket samarbejde i den kommende periode.

Et mere offensivt samarbejdende råd
Rådet genvalgte enstemmigt Ole Andersen som formand.
– Først og fremmest er jeg meget glad for genvalget som formand. Der blev sidste år arbejdet intens med at skabe grundlaget for en ny arbejdsform og det bliver super spændende at føre anbefalinger ud i livet. Det bliver et meget mere offensivt samarbejdende råd for hele Slagelse Kommune, siger Ole Andersen.

Jørgen Andersen blev enstemmigt genvalgt som næstformand.