Børn og unge, der gennemgår intensive læringsforløb på Ung Slagelse for at blive uddannelsesparate, skal have bedre opbakning hjemmefra. Ny indsats skal klæde forældre på, så de faglige fremskridt kan fastholdes.

Signifikant fremgang i elevernes præstationer i de tre faglige test. Sådan lyder en del af den evaluering fra Epinion af de såkaldte Læringslokomotiver, som er lokale turboforløb for unge, der er i risiko for ikke at blive erklærede uddannelsesparate.

Men de unges faglige fremskridt skal fastholdes – og det kræver opbakning derhjemme. Derfor har Ungdomsskoleforeningen med støtte fra Egmont Fonden koblet en såkaldt forældrekupé på de succesfulde Læringslokomotiver, som kører på ungdomsskoler over hele landet.

“Forældrene giver klart udtryk for gerne at ville støtte op om udviklingen derhjemme. Den nye forældrekupé skal indddrage dem i de læringsmetoder, der bliver brugt på Læringsmokotivet, og på den måde give dem redskaber til, hvordan de kan støtte barnets læring,” siger Hanne Kirk, programleder for Læringslokomotivet.

Forældre skal dele erfaringer.
Anders Vilén har deltaget i Læringslokomotivet i regi af ‘Ung Slagelse’. Han mener, at større forældreinddragelse ville være godt: “Det er brug for rigtig meget støtte til os børn, så vi holder fokus og ikke mister modet,” siger han og får opbakning af sin mor, Nina Vilén: “Det er en super god idé med et efterforløb til forældrene. På den måde bliver vi som forældre også mere fastholdt i at hjælpe vores børn på bedst mulige måde,” siger hun og roser forløbet for at have givet Anders ‘mere mod på livets puslespil’:

“Han har udviklet sig i en positiv retning, som har givet ham mere selvtillid og selvværd. Han er blevet bedre til at huske og lytte til andre. Læringslokomotivet har gjort, at jeg har fået en dreng, som er rivende udvikling både fysisk og psykisk. Og jeg vil rigtig gerne inddrages mere i forløbet,” siger hun.

Med den nye indsats vil forældre blive inddraget i flere møder før, under og efter læringscampen med henblik på at kunne føre læringsmetoderne videre i hjemmet og fastholde den nye læring. Derudover får forældrene mulighed for at blive en del af et netværk med andre forældre til børn på Læringslokomotivet.

Flere skal gøres klar.
Andelen af elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate, er stigende. I skoleåret 16/17 er det ifølge tal fra Undervisningsministeriet hele 28% af eleverne i 8.klasse og 18% af eleverne i 9.klasse, der vurderes ikke-parate til en ungdomsuddannelse.

Egmont Fonden har givet 1,3 millioner til projektet, og direktør Henriette Christiansen håber, at indsatsen kan bidrage til, at flere unge i risiko for ikke at blive eklæret uddannelsesparate på sigt kan få en ungdomsuddannelse:

“Problemet med manglende uddannelsesparathed er stort. Vi er glade for at kunne være med til at afprøve nye metoder, der kan øge uddannelsesparatheden hos unge. Metoder, der både inddrager børn og forældre. Hos Egmont Fonden mener vi nemlig, at det er afgørende, at forældrene støttes i at bakke om deres børns skolegang,” siger Henriette Christiansen.

Evalueringen fra Epinion viser også, at de unges sociale- og personlige kompetencer forbedres på Læringslokomotivet, hvilket også gør sig gældende på områder som vedholdenhed, selvindsigt, selvtillid, nysgerrighed og motivation.

Fakta om Læringslokomotivet.
Læringslokomotivet er intensive læringsforløb – også kaldet turboforløb – som afvikles kommunalt i forpligtende fællesskaber mellem den lokale ungdomsskole og folkeskoler i kommunen.

De varer 3-4 uger og er målrettet børn og unge i læringsvanskeligheder. Forløbene bryder med den vante undervisning, uanset om de foregår i løbet af skoledagen eller som eksterne forløb.

Læringslokomotivet startede i 2017 og er støttet af Egmont Fonden.