Junioridrætslederuddannelsen på Vemmelev Skole gør de yngste elever mere aktive og de ældre elever klogere på planlægning, innovation og formidling.

I dette skoleår har Vemmelev Skole i samarbejde med Dansk Skoleidræt igangsat valgfaget Junioridrætsleder. Det betyder, at 20 elever en gang om ugen bliver undervist i, hvordan man planlægger og gennemfører idrætsaktiviteter og lege for børn. Og teorien bliver afprøvet i praksis. Junioridrætslederne er igennem skoleåret ”hyret” til at lave aktiviteter for børnene i SFO´en

Idræt og bevægelse højner læring og trivsel

At Vemmelev Skole har valgt at tilbyde udskolingseleverne junioridrætsledervalgfaget er ikke tilfældigt. Skolen har igennem en længere periode haft fokus på, hvordan idræt og bevægelse kan bruges til at styrke sociale kompetencer, trivsel og læring. På skolen tilbyder man fx aktiv transport til skole ved en Gå-bus, der arbejdes med bevægelse i den fag-faglige undervisning, legepatruljer i frikvartererne og der samarbejdes med det lokale foreningsliv om forskellige idrætsforløb.

Foto: Vemmelev Skole.

”Vi ved nu med den nyeste forskning, at god tilrettelagt idræt og bevægelse kan højne elevernes trivsel og læring, og derfor er det meget vigtigt for os som skole at inspirere vores elever til at være fysisk aktive. Når de ældre elever planlægger og igangsætter idræt og bevægelse for de små, får vi skabt rollemodeller som de små ser op til, og dermed får vi flere elever aktive” – udtaler skoleleder Emil Krapper

Eleverne gør hinanden gode

Mens de yngre elever får træning og introduktion til en masse idrætslege, som de på sigt selv kan igangsætte i SFO´en, får de ældre elever mulighed for at prøve deres teoretiske viden af i praksis.

På Junioridrætsleder valgfaget undervises eleverne blandt andet i motorisk udvikling og træning, planlægning og formidling, samt hvordan man udvikler og justerer aktiviteter i forhold til den målgruppe, som undervises.

”Det er en win-win situation for vores elever, fordi både de små og store får noget ud af samarbejdet, ja man kan sige, at de gør hinanden gode. De store lærer, hvad det vil sige at undervise børn og får nogle helt unikke erfaringer med nogle kompetencer, som vil være meget vigtige i deres fremtidige uddannelse. De lærer at være innovative, at planlægge sammen med andre, at formidle og at være omstillingsparate. Allesammen kompetencer som vil være vigtige i det 21. århundrede. De små bliver inspireret og får ud over det en tryghed ved at kende de store børn. Det gør mig stolt og varm om hjertet, når jeg ser en af vores 0. Klasser gå sammen med en 8. Klasse, fordi de kender hinanden fra Junioridrætsleder undervisningen” fortsætter skoleleder Emil Krapper

Junioridrætslederuddannelsen

Dansk Skoleidræt og DIF har med støtte fra TrygFonden udviklet undervisningsmaterialet til Junioridrætslederuddannelsen. Materialet tager sit afsæt i en række udvalgte emner, som giver eleverne faglige kompetencer, der gør dem i stand til at fungere som junioridrætsledere. Uddannelsen styrker den enkelte junioridrætsleders personlige kompetencer.

Foto: Vemmelev Skole.
Del på sociale medier