Et nyt videnscenter for multisygdom og kronisk sygdom placeret på Slagelse Sygehus skal forske i, hvordan borgere med en eller flere kroniske sygdomme får den bedste behandling i det danske sundhedsvæsen.

Vores borgere skal altid være trygge, når de gør brug af vores sundhedsvæsen. Vi skal derfor sikre, at vi i fremtiden behandler multisyge og kronisk syge borgere bedst muligt. Det er derfor essentielt, at vi får mere og bedre viden omkring multisygdom og kroniske sygdomme, og ikke mindst viden om hvordan vi behandler de her sygdomme bedst og på samme tid – når det er muligt. Vi skal løfte blikket fra den enkelte sygdom til at kigge på hele patienten, siger sygehusdirektør på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, Niels Reichstein Larsen.

Pressefoto: region Sjælland

Vi får flere og flere multisyge mennesker i Danmark. Det gør vi primært fordi, vores gennemsnitlige levealder stiger, og derved får vi også flere kroniske sygdomme på samme tid. Denne fakta kombineret med at en hospitalsindlæggelse er blandt de dyreste sundhedsydelser, det danske sundhedsvæsen kan tilbyde, så skal der ikke andet end en simpel hovedregning til at konkludere, at noget skal gøres anderledes, hvis vi i fremtiden skal opretholde et højt kvalitetsniveau i det danske sundhedsvæsen.

Hvad gør vi så? Det spørgsmål skal man forsøge at besvare på et nyt regionalt Videnscenter for multisygdom og kronisk sygdom, beliggende på Slagelse Sygehus.

– Vi ved, at multisygdom og kronisk sygdom bliver en kæmpe belastning – ikke bare for vores sundhedsvæsen, men for hele vores velfærdssamfund. Men vi er også i gang med at finde løsninger. I dag er det for det meste sådan, at vi behandler de sygdomme, multisyge patienter har – hver for sig. Diabetes bliver eksempelvis behandlet på Afdeling for hormonsygdomme, mens f.eks. gigt bliver behandlet et helt andet sted på sygehuset. Men i fremtiden bliver vi nødt til at tænke i fælles behandling for de forskellige kroniske sygdomme – både for vores egen skyld, men særligt også for vores patienter skyld, fortæller Anne Frølich, professor og centerleder for det nyoprettede videnscenter.

Løsningen skal findes i det brede samarbejde

Omfanget af udfordringen omkring kronisk syge og multisyge borgere kræver, at der løftes i flok – ikke bare lokalt og regionalt, men også nationalt.

– Vi skal i Region Sjælland yde landets bedste behandling for multisyge borgere. Vi er den region med flest multisyge, og dem skal vi selvfølgelig hjælpe bedst muligt blandt andet via dygtig forskning. Der er ingen tvivl om, at multisygdom bliver en stor udfordring for Region Sjælland og resten af landets regioner. En ting er økonomi og pres på sygehuse, men der vil også komme ekstra pres på kommuner og på de praktiserende læger. Så at vi på Slagelse Sygehus nu sætter fokus på området, er et klart skridt i den rigtige retning. I det hele taget kræver udfordringen med multisygdom et bredt samarbejde på tværs af sektorer, regioner, kommuner og almen praksis, siger Heino Knudsen, Regionrådsformand, Region Sjælland.

Region Sjælland skal vide mest

Multisygdom er ikke et område, der er forsket særlig meget i – hverken nationalt eller internationalt, men det skal der nu laves om på.

– Politisk har vi fokus på, at mennesker med flere kroniske sygdomme er udsatte og har andre behov end andre patienter – også når de bliver behandlet i vores sundhedsvæsen. En utilstrækkelig behandling medfører social ulighed i sundhed. Derfor skal vi have langt mere fokus på at give disse borgere en tilpasset og langt mere sammenhængende behandling end i dag. Men det kræver, at vi ved mere om, hvordan indsatsen både før, under og efter behandling på sygehuset skal tilrettelægges, så der tages højde for patienternes særlige behov. Derfor er vi her i regionen meget glade for, at vi nu får et videnscenter på Slagelse Sygehus, som netop skal arbejde med at sikre, at patienter – både i Slagelse og på alle øvrige sygehuse – får den mest hensigtsmæssige behandling, siger Annemarie Knigge, formand for Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud i Region Sjælland.

Anne Frølich har tiltrædelsesforelæsning, som professor ved Københavns Universitet og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse d. 30. august i år.

Videnscenter for multisygdom og kronisk sygdom åbner på Slagelse Sygehus den 31. oktober i år.

FAKTA
Multisygdom defineres som den samtidige forekomst af to eller flere kroniske sygdomme hos den samme person. Patientforløb ved multisygdom er karakteriseret ved at være komplekse og ofte livslange med vekslende behov for sundhedsfaglige ydelser.

Del på sociale medier