De to 7. klasser på Vemmelev Skole har siden august arbejdet med novellen som genre. Eleverne har læst noveller og arbejdet med person- og miljøkarakteristikker og opbyggelse af litterære spændingskurver og plot.
De kreative og fantasifulde unge mennesker har nu fået trykt deres noveller i to bøger med titlerne “De 17 sygdomme” og “Håbet”.

Tirsdag den 8. oktober fejres lanceringen af de to bøger på skolen. 

Foto: Slagelse Kommune

Baggrund for projektet
Da skolen påbegyndte arbejdet med udarbejdelsen af klassernes egne novellesamlinger var det første punkt at finde et overordnet emne og en fælles titel. Alle elever bød ind med deres bud på en titel, og herefter afholdte klasserne en demokratisk afstemning. Eleverne har været inddelt i responsgrupper, hvor de bl.a. har været aktive sparringspartnere fra den tidlige idébrainstorm til arbejdet med “den røde tråd”, indhold og slutligt sproget.

Hver lektion er startet med et statusmøde i responsgrupperne, hvor der er blevet støttet ved skriveblokeringer mm og udvekslet ideer.

Klasserne har også lagt et stort arbejde i udarbejdelsen af novellesamlingernes forsider. Eleverne har alle lavet et kreativt bud på en forside til bogen, hvorefter eleverne har stemt om den forside de fandt bedst egnet.

Der var gode bud som indeholdte symboler, tegninger, collager mm., så den endelige forside var bestemt ikke let at vælge.

“Det er en fantastisk litterær rejse som 7. klasserne på Vemmelev Skole har været igennem. Eleverne har haft medindflydelse på mange af de processer, som man skal igennem som forfatter og har fået øjnene op for, hvor spændende og givtigt det er at skrive til andre”, udtaler skoleleder Emil Krapper

Del på sociale medier