Der ER liv omkring Antvorskov Klosterruin. Af Shila Wolf, Slagelse Magasinet

På foranledning af byrådsmedlem i Slagelse; Pernille Ivalo Frandsen, er der dannet en gruppe af borgere, der alle har interesse i at få Antvorskov Klosterruin og området omkring den, bevaret og udviklet til en seværdighed, hvor områdets historiske betydning for ikke bare Slagelse, men hele Danmark m.v. bliver tydeliggjort.

De fleste slagelseborgere har hørt om Antvorskov Klosterruin og ved hvor den ligger. Foto: Slagelse Magasinet

De fleste slagelseborgere har hørt om Antvorskov Klosterruin og ved hvor den ligger, men skænker den ikke en tanke i hverdagen. Vejr og vind nedbryder ruinerne og selv om der for længe siden er etableret en lille informationsbygning, med fund og oplysninger fra området, er det de færreste, der betragter området som noget særligt. Stedet er pt. decideret farligt at færdes ved, pga. fare for skred og nedstyrtning og selv om der løbende har været lavet forskellige tiltag for at sikre området er der stor sandsynlighed for at stedet nedbrydes helt, hvis der ikke gøres noget for at bevare området meget snart.

At bevare stedet og lave det til en stor seværdighed, koster penge og kræver grundig forberedelse.

Derfor er der i interessegruppen opstået et ønske om at oprette en støtteforening for Antvorskov kloster, hvor alle interesserede borgere, foreninger og virksomheder kan arbejde sammen om ideer til at løfte ruinen og området omkring, til den ære og værdighed, som stedet fortjener.

Foreningens formål er at styrke interessen for Antvorskov klosters historiske betydning og at støtte op om et kommunalt projekt, der synliggør klosteret og områdets betydning. Alle interesserede er velkomne som medlemmer og ideer til hele eller dele af projektet, både historiske synspunkter, turismeorienterede muligheder, tanker om, hvordan områdets historie kan bruges som grundlag for produkter som kan være med til at promovere Slagelse som et sted der er værd at besøge eller slå sig ned, ja alle ideer, der har udspring i og arbejder hen mod foreningens mål, er mere end velkomne.

Der er allerede flg. arbejdsgrupper:

Foreningens formål er at styrke interessen for Antvorskov klosters historiske betydning. Foto: Slagelse Magasinet

Den historiske gruppe, Projektgruppen, som samler op på forslag der allerede er for området og dem der forhåbentlig kommer.

Madgruppen, der arbejder med middelaldermad, som kan indgå i kommende arrangementer.

Logo og markedsførings-gruppen.

Middelaldermarkedsgruppen. Klosterhavegruppen. En gruppe for planlægning af studieture/udflugter samt en Erhvervsrettet gruppe, der arbejder med ideer til kommende produkter, som Slagelses erhvervsdrivende kan byde ind på som led i promoveringen af Slagelse og Antvorskov kloster.

Der er plads til flere arbejdsgrupper, hvis der er ideer til dem og meningen er at al den viden og interesse der arbejdes med, skal støtte op om det arbejde, der laves i den nyetablerede projektgruppe i Slagelse kommune.

Følg gerne med på Facebook, i gruppen; Antvorskov Klosters Støtteforening.

Hvis du som læser af dette, har nogen som helst interesse i Antvorskov kloster eller har ideer til, hvordan området kan udvikles og bruges fremover til gavn for os alle, så er du hermed indbudt som medlem i støtteforeningen og dermed til den stiftende generalforsamling, der afholdes lørdag d. 22/2-2020 på Slagelse bibliotek. Se begivenhed i FB-gruppen eller skriv til pernille.frandsen@gmail.com

Del på sociale medier