Et helt nyt bibliotek åbner dørene for første gang den 10. september 2021. Det nye bibliotek, som er placeret i Livshuset, er blevet til i et partnerskab mellem Hashøjskolen og Slagelse Biblioteker og Borgerservice.

Det nye bibliotek fejres med en åbningsfest fredag den 10. september kl.10-12 i Livshuset, som allerede er et hus, der bygger på fællesskab og samling. Alle interesserede er velkomne til at deltage i åbningsfesten.

”Vi glæder os til at åbne og ser frem til at borgerne tager biblioteket til sig. Åbningsfesten vil byde på taler og festlige indslag” fortæller Ditte Marie Skjærbæk, som har været med i arbejdsgruppen vedrørende etableringen af biblioteket og er bibliotekar på Slagelse Biblioteker og Borgerservice.

Kombinationsbibliotek
Partnerskabet mellem Hashøjskolens pædagogiske læringscenter (det tidligere skolebibliotek) og folkebiblioteket skal blandt andet optimere elevernes læseudvikling gennem en bredere vifte af litteraturtilbud, styrke lærings- og kulturelle fællesskaber på tværs af børn og voksne, samt øge udlån af materialer. Initiativet kaldes et kombinationsbibliotek.

Livshuset, som skal danne rammen for det nye bibliotek, understøtter allerede de ønskede visioner; ”Det har længe været en drøm, at Livshuset skulle være et læringsmæssigt og kulturelt tyngdepunkt for lokalområdets borgere, tænk at man nu kan låne bøger på den lokale skole”, forklarer skoleleder Poul Erik Gudiksen, Hashøjskolen.

Arrangementer og udvikling
Initiativet skal blandt andet understøtte og udvikle lokale kulturoplevelser for store og små. Institutionsleder Charlotte Ørum Henriksen, Slots Bjergby daginstitution fortæller; ”Vi glæder os til at holde arrangementer for både børn og voksne i samarbejde med Slagelse Biblioteker og Borgerservice, det har længe været et ønske fra lokalområdet. Det støtter også vores pædagogiske arbejde med børnenes sproglige udvikling”.

Ditte Marie Skjærbæk glæder sig også til at fortsætte partnerskabet og ser samtidig en mulighed for yderligere inddragelse af borgerne; ”Vi ser frem til at skabe flere kulturoplevelser i Livshuset og håber, at lokalområdets borgere vil støtte op om initiativet og måske endda selv byde ind med kulturaktiviteter. ” afslutter hun.

Det nye bibliotek vil byde på både bøger til skolebrug, samt romaner og krimier til de læseglade i området. Der vil være mulighed for at låne bøger og besøge det nye bibliotek mellem kl. 07.00 og kl. 17.00.

Foto: Slagelse Kommune