I denne måned den 25. september afholder Alzheimerforeningen sin årlige landsdækkende gadeindsamling, der også finder sted i Slagelse. I år 2019 blev der alene i Slagelse samlet næsten 8.000 kr. ind til formålet. I år er der stadig stærkt brug for flere frivillige til at give en hånd med.

Pengene fra indsamlingen går til forskning, at sprede viden om sygdommen i samfundet, aktiviteter i hele landet for mennesker med demens og deres pårørende og til Demenslinien, som er åben for alle.

“Alzheimerforeningens gadeindsamling er en huskedag, hvor vi husker dem, der glemmer. Det er vigtigt.” siger Britt Cederlund Rohde, der er pensioneret demenssygeplejerske.

40-45 mennesker rammes hver dag af demens i Danmark, og over 400.000 danskere har demens tæt inde på livet – enten fordi de selv har en demenssygdom, eller fordi de er nære pårørende til en person med demens. I Slagelse vil indsamlingen foregå fra kl. 11 til kl. 14.

Man kan tilmelde sig som indsamler på www.huskedagen.dk

Hvis man ikke har prøvet at være med i en gadeindsamling før, skal man ikke være bekymret. Erfarne indsamlere vil også være med, der kan give fif og sparring omkring hvordan man kan gribe det an.

Klar opfordring til kandidater: Meld jer.
En særlig opfordring skal der lyde til dette års kandidater til kommunalvalget, om at deltage i gadeindsamlingen. Naturligvis uden partiuniformer:

“Vi skal holde partipolitik ude af indsamlingen. Derfor betyder det alligevel noget at man bruger tid og energi på det. Det ér en gadeindsamling, og derfor er det jo også god træning i at være opsøgende, fordi man netop skal kunne gå i møde med forbipasserende,” fortæller Britt Cederlund Rohde.

En af den der har meldt sig, og som tidligere har stået for at koordinere den lokale gadeindsamling, er det 27-årige byrådsmedlem Christopher Trung:

“Jeg er selv pårørende til en med demens, og derfor betyder det meget for mig at kunne medvirke til dette fantastiske formål. Vi samler ind, fordi vi vil skabe gode vilkår for mennesker med demens og deres pårørende. Vi vil være med til at bidrage til, at mennesker med demens og deres pårørende får et godt liv med demens.” Man behøver ikke være pårørende eller have interesse for demensområdet for at være indsamler til gadeindsamlingen. Det vigtigste er at man vil dele ud af sin tid til et godt formål.

Pressefoto