Børns mening er vigtig, og børn skal høres og inddrages. Det er nogle af hovedbudskaberne i Slagelse Kommunes nye Børne- og Ungepolitik som blev vedtaget i starten af året. Det oplyses i en pressemeddelse.

Elevrådet diskuterer børne og unge politikken. Pressefoto Slagelse Kommune

Flere end 100 børn og unge i alderen 5-18 år fra skoler, børnehaver og uddannelsesinstitutioner har været med til at give input til politikken. Nu er det op til den enkelte skole og daginstitution at sætte handling bag ordene i politikken. På Vemmelev Skole har Elevrådet netop givet deres input til, hvordan og hvad der skal til for, at alle børn på skolen får en god hverdag.

– Vi arbejder meget med inddragelse af børn og unge i vores arbejde på skolen, for det er jo dem det hele handler om. Børnenes stemme er vigtig i forhold til, hvordan vi laver den bedst mulige skole, og elevrådet havde rigtig mange gode overvejelser og idéer. Så er det selvfølgelig bagefter op til os voksne at sætte input og forslag ind i en ramme, så de kan realiseres, siger skoleleder Emil Krapper fra Vemmelev Skole.

Hvad betyder noget for børn og unges hverdag?
Blandt elevrådets mange input var der især fokus på muligheden for at blive hørt og netop kunne give sin mening til kende. – Hvis man har en dårlig dag, er det rart at læreren spørger ind til det. I det hele taget er det rart hvis læreren spørger til, hvordan man har det. Generelt er det vigtigt, at alle i klassen høres, og at der bliver sat tid af til det. Lærerne skal bakke op om børnenes meninger. Og så kunne vi godt tænke os flere voksne i frikvartererne, som kan hjælpe hvis der er elever, der mangler nogle at lege med. F.eks. kunne en informationskampagne med Husk at gå sammen med en ven i frikvarteret også være en rigtig god idé, fortæller Liva Guldbrand Brønderup og Oliver Blichfeldt Hall, der deler formandskabet for elevrådet på Vemmelev Skole.

Coronatiden har givet anledning til nye idéer.
Ligesom så mange andre steder har Vemmelev Skole også tænkt i andre undervisningsmetoder under coronatiden, hvor meget undervisning derfor bl.a. har været flyttet udenfor. Derfor er nogle af forslagene til, hvad der skaber en god skoledag og en tryg hverdag bl.a. også baseret på erfaringer fra coronatiden.

– Flere af elevernes rigtig gode forslag og idéer til en god skoledag, kan vi se er inspireret fra nogle af de nye tiltag, som opstod i forbindelse med genåbningen og afstandskravene. Elevrådet peger bl.a. på at det kunne være dejligt med flere bord-bænke sæt udenfor, som kan bruges til undervisning og gruppearbejde for mange har vænnet sig til og været rigtig glade for undervisningen i det fri. Samtidig påpeger eleverne også på, at lærerne i højere grad skal være opmærksomme på at lave nye grupper i klassefællesskabet så man kommer til at arbejde med mange forskellige ligesom de især også har prøvet den sidste tid, hvor det har været nødvendigt at inddele i mindre grupper. Så coronatiden har også givet også nogle gode erfaringer, som vi bestemt også tager med videre, siger Kristine Kiel Olsen, der er lærer på Vemmelev Skole.