Bolig- og Planstyrelsen har åbnet for, at boligforeninger mv., der ejer et fælles parkeringsanlæg, kan søge tilskudsmidler til etablering af ladestandere.

Ifølge Bolig-og Planstyrelsen er beløbsrammen opdelt i to underpuljer:

Én pulje, som kan søges af almene boligorganisationer og
Én pulje, som kan søges af andelsboligforeninger og ejerforeninger.
Foreningerne kan søge om tilskud til én ladestander pr. ansøgning. Tilskuddet udgør 25 % af de tilskudsberettigede omkostninger. Selvom hver enkelt ansøgning omfatter én ladestander, kan der ydes tilskud til flere ladestandere pr. forening. Der ydes nemlig tilskud til en ekstra ladestander for hver 20. bolig, der er omfattet af ansøgningen.

Det betyder:
Under 20 boliger kan der gives tilskud til 1 ladestander
20-39 boliger – 2 ladestandere
40-59 boliger – 3 ladestandere osv.

Læs mere her

Foto: ABW