Nu kan du blive en del af Gerlev Idrætshøjskoles skolekreds. Tilmeldingen er åben for alle med interesse for Gerlev. Som en del af skolekredsen bliver du en del af det organisatoriske bagland og er med til at sætte retningen for Gerlev i nye årtier og nye tider.

Gerlev går fra årsskiftet fra at have et repræsentantskab til at have en skolekreds. Hvor repræsentantskabet er en fast konstruktion med forudbestemte pladser, er skolekredsen mere dynamisk og mangfoldig. Her kan alle, der ser en interesse i og mening med at engagere sig i Gerlevs virke, melde sig ind.

Hvorfor blive en del af Gerlevs skolekreds?

Som medlem af Gerlev Skolekreds er du en del af det organisatoriske bagland, der skal vælge Gerlevs bestyrelse og bestyrelsesformanden. Du får mulighed for at deltage i årsmødet, hvor Gerlevs fremtidige retning bliver diskuteret. Samtidig kan du blive en del af en række konkrete projekter på Gerlev, hvis du for eksempel interesserer dig for biodiversitet, bæredygtighed eller nye måder at tænke leg og bevægelsesglæde.

Forstander på Gerlev, Tania Dethlefsen opfordrer alle med interesse for Gerlevs virke til at melde sig ind: “Alle kan være med, og vi synes, at det kunne være fantastisk, hvis så mange som muligt meldte sig ind. Det kan både være folk, der har besøgt Gerlev i forskellige sammenhænge, tidligere eller nuværende samarbejdspartnere og vores dejlige naboer. Folk som vil noget med leg, bevægelse, idræt og dannelse, og som kunne tænke sig at bidrage til Gerlevs fortsatte udvikling”, fortæller Tania Dethlefsen, forstander på Gerlev.

 

Pressefoto