Borreby Mose, syd for Skælskør, er en af Sjællands bedste steder for fugle.  I det store sump- og rørskovsområde trives flere arter, bl.a. gråstrubet lappedykker, grågås, gravand, knarand, krikand, gråand, taffeland og troldand. En fiskehejrekoloni på Borreby Gods har været i vækst de seneste år. 

Mosen er også en vigtig rasteplads for gæs, især om efteråret. Grågæs er dominerende og optræder sommetider i flokke af nogle tusinde fugle, men canadagæs, bramgæs og enkelte blisgæs ses her også. Om efteråret dukker trækkende vadefugle op på vej sydpå.  Læs mere hos DOF.dk 

Fra Skælskør kører man mod syd ad en mindre vej mod Borreby/Fornetofte. Efter vejen mod Borreby Gods findes en P-plads, hvorfra der går en sti ud til diget.

Dit Slagelse nød det dejlige sensommervejr. Kameraet zoomede ikke ind på fuglene, men der var masser af andre smukke indtryk i det naturskønne område. Se bare med her…

Foto: ABW  og JTL