For andet år i træk har Spar Nord og BDO identificeret de 200 finansielt mest succesfulde sjællandske virksomheder. Knap hver tredje af de sjællandske succesvirksomheder beskæftiger sig med byggeri- og anlæg, mens produktionsvirksomheder og engros- og detailvirksomheder følger på henholdsvis 2. og 3. pladsen.

Spar Nord og BDO har sammen analyseret næsten 47.000 sjællandske virksomheders regnskaber for de seneste fem år med henblik på at identificere regionens 200 mest succesfulde virksomheder målt på en række finansielle parametre. Det sker som et led i erhvervsprisen ’Succesvirksomhed 2020’, der anerkender virksomheder, som har formået at skabe overlegen og kontinuerlig vækst over en længere periode.

I Sjælland træder bygge- og anlægsvirksomhederne særligt frem og udgør næsten 30 procent af regionens mest succesfulde virksomheder. Dermed er byggeindustrien stærkere repræsenteret i Region Sjælland end i resten af landet, hvor andelen er 21 procent.

– Knap hver tredje succesvirksomhed i Region Sjælland beskæftiger sig med byggeri og anlæg. Det vidner om byggebranchens særlige rolle i Region Sjælland, som har en lang tradition for både nybyggeri og renovering af bevaringsværdige bygninger rundt om i hele regionen, siger Jesper Henriksen, der er direktør i Spar Nord Roskilde.

Efter byggeri- og anlægsvirksomhederne følger industrien sammen med engros- og detailbranchen, der hver tegner sig for 25 procent af regionens succesvirksomheder:

– De sjællandske succesvirksomheder inden for industrien har haft en flot resultatfremgang de seneste fem år. Det viser, at man i Region Sjælland har gunstige forhold for industri med blandt andet gode muligheder for vareeksport. Herudover er danskernes forbrug de seneste år steget som følge af højkonjunkturen, og det gælder også i Sjælland, hvor de mest succesfulde engros- og detailvirksomheder ligeledes har haft vækst, forklarer partner hos BDO Anette K. Bjarkmann.

Storbykommuner går frem

Kigger man på den kommunale fordeling, er Roskilde, Slagelse og Næstved Kommuner bedst repræsenteret med en samlet andel på knap 40 procent af de sjællandske succesvirksomheder. Ligesom i resten af regionen er særligt bygge- og detailbranchen stærkt fremtrædende:

– Særligt i Roskilde Kommune har succesvirksomhederne oplevet stor resultatfremgang, hvilket i særdeleshed er drevet af fremgang blandt kommunens detailvirksomheder. I Slagelse Kommune er det derimod bygge- og anlægsvirksomhederne, der i vores analyse trækker op. Det er en virkelig flot udvikling i begge brancher, som helt sikkert er med til at gavne lokalområderne, forklarer Jesper Henriksen.

Også Næstved Kommune huser ifølge analysen en god portion af de sjællandske succesvirksomheder med en andel på 11 procent.

– Der har generelt været en positiv udvikling blandt de mest succesfulde virksomheder i Region Sjælland, som har haft en samlet resultatfremgang de seneste fem år. Det beviser, at der er flere og flere virksomheder, som gør det rigtig godt og leverer solide resultater på tværs af hele i regionen, lyder det afslutningsvist fra Anette K. Bjarkmann.

Om ”Succesvirksomhed 2020”

Spar Nord og BDO stiftede i 2019 ”Succesvirksomhed” som er en erhvervspris, der anerkender de danske små og mellemstore virksomheder med 10-999 ansatte. Succesvirksomhederne kvalificerer sig på baggrund af antal ansatte og vurderes ud fra performance på følgende parametre:

• Vækst i resultat før skat de seneste fem år
• Soliditetsgrad (skal være mindst 15%) i det seneste regnskabsår
• Vækst i soliditeten målt over de seneste fem år
• Evnen til at skabe resultater med det givne kapitalgrundlag

Virksomhederne bliver for hvert kriterie tildelt point, alt efter hvor godt de klarer sig. Det er det samlede antal point, der afgør, om en virksomhed bliver en del af de i alt 1.000 succesvirksomheder.

Fonde, finansielle holdingselskaber, udenlandske datterselskaber, pengeinstitutter samt rådgivnings- og revisionsvirksomheder er ikke medtaget i analysen.

Pressefoto