Lukkede haller, tomme omklædningsrum og urørte græsbaner. Landets idrætsforeninger har været hårdt ramt af restriktioner og skiftende forsamlingsloft det seneste år, og det kan ses på medlemstallene. På landsplan er der kommet 89.613 færre medlemmer i foreningerne under DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF), så der nu samlet er 2.216.675.
Idrætsforeningerne under DGI og DIF i Slagelse Kommune har haft en mindre medlemstilbagegang på 4,5 procent i de 131 idrætsforeninger. Til sammenligning er det landsdækkende medlemstal faldet med 4 procent.

Tendens: Vi vil ud i det fri

En del af forklaringen er dog mere teknisk, fordi kommunens to store svømmeklubber er fusioneret. De omfattende renoveringer af svømmehallerne sammen med coronakrisen har også begrænset svømmeklubbens muligheder for at fastholde medlemmerne. Der er derfor en tro på, at det tabte indhentes i takt med, at samfundet åbner igen. En positiv tendens i tallene er, at vi under corona har taget idræt under åben himmel til os. Det ser man også tydeligt i Slagelse Kommune, hvor tennis, golf, wakeboard og løb har fået flere medlemmer.
”2020 har udfordret vores idrætsklubber, fordi corona har gjort det vanskeligt at opretholde regelmæssig træning. Fra byrådets side har vi gennem en lokal hjælpepakke bidraget til at holde hånden økonomisk under foreningerne. Vi har rigtig mange ildsjæle i vores idrætsklubber, og det er takket være dem og det sammenhold, der er i klubberne, at tilbagegangen trods alt ikke er større. Flere foreninger har oprettet aktiviteter udendørs og der er sket en medlemstilgang i mange udendørs idrætter under corona, som også har hindret tilbagegangen i medlemstal. Jeg er sikker på, at når verden vender tilbage til mere normal gænge, så vil medlemmerne komme tilbage. Måske endda endnu flere, oven på et år som virkelig har vist os betydningen af at være del af et fællesskab”, siger Jørgen Andersen, udvalgsformand for Kultur- og Fritidsudvalget i Slagelse Kommune.

Behov for at få alle tilbage i fællesskabet

I DGI og DIF er der stor glæde over den store indsats blandt frivillige og over, at langt størstedelen af medlemmerne har holdt fast i deres medlemskab og betalt kontingent i 2020, selvom idrætsforeningerne i det forgangne år i perioder var lukket ned og stort set hele året var underlagt forskellige restriktioner.
Samtidig glæder DGI og DIF sig over kommunerne, der har holdt hånden under foreningslivet med økonomisk støtte og andre former for hjælp.
”Corona har i den grad udfordret fællesskabet i idrætsforeningerne. I perioder har vi slet ikke kunne mødes fysisk, i andre perioder kunne vi mødes men langt færre og under forskellige restriktioner og retningslinjer. Det har været svært for alle, men vi kan især se på børn og unges trivsel, hvor stor en betydning det fysiske møde i idrætsforeningen betyder. Jeg har oplevet en stor kreativitet og stålsat vilje til at holde fast i fællesskaberne på afstand med fx onlinetræning hos frivillige, trænere og ledere, som kommunerne har bakket op om. Det er grunden til, at tilbagegangen i medlemstal ikke er så stor som frygtet. Nu skal vi bruge erfaringerne, viljen, kreativiteten og det gode samarbejde til at komme godt i gang igen”, siger Bruno L. Hansen, der er formand i DGI Midt- og Vestsjælland.

Vi skal kickstarte aktiviteterne

Siden 2015 har DGI og DIF sammen med Nordea-fonden og TrygFonden samarbejdet om Bevæg dig for livet. Formålet er at gøre Danmark til verdens mest aktive nation. Her samarbejder man blandt andet tæt med foreløbig 22 såkaldte visionskommuner om at gøre flere danskere aktive.

Undersøgelser viser, at danskernes aktivitetsniveau generelt faldt i corona-året 2020, blandt andet på grund af fraværet af foreningsfællesskaber. Det har især haft konsekvenser for børn og unge.
”Vi kan også se på undersøgelser, at nogle af de mest udsatte målgrupper er dem, der er blevet hårdest ramt på deres motionsvaner. Vores Bevæg dig for livet-samarbejde mellem idrætsforeninger, organisationer og visionskommunerne er en organisering, der er som skabt til både at modvirke coronaeffekterne og til at kickstarte aktiviteten igen på den anden side,” siger Niels Nygaard, formand i DIF.

Fakta om medlemstal

Det samlede medlemstal for DGI og DIF på 2.216.645 unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlem af begge organisationer.
På www.dif.dk/medlemstal kan du dykke dybere ned i tallene for de to organisationer.

Foto: ABW