På en stiftende generalforsamling lørdag, den 24. september 2022 er Danske Idrætsråd & Samvirker (DIS) nu en realitet.

Danske Idrætsråd & Samvirker er den lokale idræts interesseorganisation, som vil være med til at skabe de bedst mulige rammer for idrætten i landets kommuner.

DIS er en uafhængig idrætsorganisation og et forum for dialog mellem relevante idrætspolitiske aktører med fokus på den lokale idræt.

Organisationen varetager medlemmernes idrætspolitiske interesser og er således disses talerør i idrætsdebatten både regionalt og på landsplan.

Gennem de lokale organisatoriske fællesskaber er DIS’ formål således:

DIS er talerør for kommunernes idrætsråd & samvirker regionalt og på landsplan.
DIS formidler erfaringsudveksling, analyser, debatmøder og konferencer for at styrke det enkelte idrætsråd til gavn for den lokale idræt i kommunerne og ser med idrættens øjne på idrættens udfordringer lokalt herunder også på Folkeoplysningsområdet.

Bestyrelsen har konstitueret sig

På generalforsamlingen blev følgende bestyrelse valgt:
John Sørensen, Gladsaxe – Jørn C. Nielsen, Slagelse – Ole Hansen, Nyborg – Charles Damholt, Herning og Karsten Elkjær, Hadsund

Jørn C. Nielsen, Slagelse blev efterfølgende valgt som formand for DIS og fortæller:
Dejligt at mærke opbakningen fra de mange aktive lokale idrætsråd og samvirker og vi har den glæde, at over 30 lokale idrætsråd/samvirker/unioner – fra hele landet til en start bakker op om DIS. På generalforsamlingen i Fredericia deltog idrætsrådsmedlemmer fra hele landet og i et godt samarbejde fik vi formuleret og vedtaget DIS’ vedtægter.

DIS nye næstformand John Sørensen, Gladsaxe oplyser videre omkring interessen for DIS ”at Idrætsråd Region Hovedstaden (IRH) har vendt spørgsmålet om medlemskab i IRHs bestyrelse og er enige om at anbefale Regionens idrætsråd at indgå i den nye organisation”.

Foran os står nu både at fortælle de øvrige idrætsråd om tankerne bag den nye organisation, og derudover vil vi naturligvis også invitere idrættens landsdækkende organisationer til dialog – i håbet om et godt og frugtbart samarbejde til gavn for den lokale idræt – siger den nye formand Jørn C. Nielsen, Danske Idrætsråd & Samvirker (DIS).

 

Pressefoto