Artiklen er sponseret

Der skal udarbejdes mange juridiske dokumenter i forbindelse med et boligkøb, og et af de allervigtigste dokumenter er købsaftalen. En købsaftale er nemlig den kontrakt, som sælger og køber indgår i fællesskab, når en bolig skal overdrages mellem de to parter. Står du foran et snarligt boligkøb i Slagelse, er der derfor god grund til at få udarbejdet en købsaftale, hvor dine interesser bliver imødeset. Du bør således være særligt opmærksom på, at aftalen er udarbejdet korrekt og i forhold til de aftaler og vilkår, som du har indgået med sælger.

Når du skal købe bolig i Slagelse

Der findes mange skønne boliger i Slagelse og omegn, og måske har du netop forelsket dig i en af disse. Foran dig venter der en spændende tid, men også en tid hvor du skal bevare overblikket og overskue de mange juridiske dokumenter og aftaler, som en bolighandel indebærer. Dette store ansvar behøver du heldigvis ikke at stå alene med. Du kan nemlig alliere dig med en kompetent køberrådgiver som den lokale BoligPartner.

BoligPartner har kontor i Slagelse, og de yder den bedste køberrådgivning til et huskøb. Du kan vælge mellem deres forskellige attraktive køberpakker, så du kan få netop den hjælp og bistand, som dækker præcis dine interesser og behov.

En købsaftale er en kontrakt mellem køber og sælger

Det essentielle ved en købsaftale er, at den dokumenterer de aftaler og vilkår, som er aftalt mellem køber og sælger. De vigtigste vilkår vil vedrøre prisen på boligen og overtagelsesdatoen, men herudover listes der også en række andre handelsvilkår. Disse vilkår vil typisk omhandle udbetaling, finansiering af boligen og medfølgende inventar. Derudover vil det fremgå af købsaftalen, hvis der er indgået særlige aftaler omkring f.eks. selve overtagelsen.

Der er som sagt mange juridiske dokumenter at forholde sig til ved en bolighandel. En købsaftale er dog det centrale dokument, og det blev tidligere omtalt som en slutseddel. En købsaftale udarbejdes ved handel af alle typer af ejendomme. Det vil sige, at der også foreligger en købsaftale, hvis du køber sommerhus eller fritidshus.

Hvad er formålet med en købsaftale?

Kort sagt dokumenterer købsaftalen, at en bolighandel er indgået mellem to parter, og at handlen er endelig. Aftalen skal dog først underskrives af både køber og sælger. Efterfølgende skal aftalen godkendes af købers bank. Når du vælger at have en køberrådgiver ved din side, vil det være en af rådgiverens vigtigste opgaver at gennemlæse og godkende købsaftalen, inden du underskriver den og dermed binder dig til handlen.

Hvad sker der, når købsaftalen er underskrevet?

Når både du og sælger har underskrevet købsaftalen, har du som køber ret til at fortryde dit boligkøb inden for seks hverdage. Du kan fortryde handlen ved at give skriftlig besked til enten sælger eller dennes ejendomsmægler. Hvis du skulle fortryde bolighandlen, er der et meget vigtigt forhold, som du skal være opmærksom på. Sælger har nemlig ret til at opkræve en procent af boligens købssum, hvis handlen på din foranledning ikke gennemføres.

Sælger har ikke samme retlige mulighed for at fortryde handlen, når først pågældendes underskrift er sat på købsaftalen. Det betyder, at du ikke behøver at gå og være nervøs for, at sælger får kolde fødder. Sælgers underskrift på købsaftalen er nemlig bindende.

Når både du og sælger har underskrevet købsaftalen, har du som køber ret til at fortryde dit boligkøb inden for seks hverdage. PR-foto

sider2022