En fysisk aktiv hverdag og samvær med andre styrker både ens helbred og livskvalitet. Det gælder ikke mindst, når man kommer op i årene. Derfor har Hjemmeplejen for nyligt åbnet en klinik på Stillinge Plejecenter, hvor hjemmeboende borgere kommer og får doseret deres medicin. Besøget er for mange lidt af et højdepunkt, for i dispenseringsklinikken er der kaffe på kanden, lidt til ganen og rigeligt med hyggesnak med både personalet og andre ældre.

Hvert et skridt tæller i det samlede regnestykke, når man som ældre skal holde sig i gang for at bevare sin funktionsevne og kunne klare hverdagen selv. Derfor er der rundt om i Slagelse Kommune oprettet dispenseringsklinikker, hvor social- og sundhedsassisterne doserer medicin til borgere, som bor i eget hjem. Doseringsklinikkerne er med til at forebygge ensomhed og passivitet, da de ældre selv skal møde op fremfor at få medicinen doseret derhjemme.

Større fleksibilitet og nye indtryk

– Hvis man f.eks. selv kan køre i Brugsen og handle eller klare andre hverdagsgøremål ude i byen, så doserer vi medicinen i dispenseringsklinikkerne, fremfor at køre hjem til dem. Det giver en god anledning til fast hver 14. dag at komme ud af huset og få lidt nye indtryk. Samtidig giver det også de ældre en større frihed, at de får en fast tid, hvor de skal komme i dispenseringsklinikken ligesom hos lægen, i stedet for at de skal vente hjemme på, hvornår i løbet af dagen at vi kommer og doserer medicinen. Som noget nyt er vi startet op i Stillinge, så vi også i landdistrikterne kan få de ældre til at komme lidt mere ud, og her ser vi også, at der skabes et særligt samvær, siger Områdeleder i hjemmeplejen Majken Ebbesen.

Betryggende og hyggeligt

Dispenseringsklinikken i Stillinge er åben hver anden onsdag, hvor de ældre kommer og ikke blot får doseret piller, men også får en hyggesnak med hinanden og personalet. Det er et besøg som bl.a. Bendt Nielsen og Inger Lomholt begge ser frem til.

– Det er meget betryggende og rigtig hyggeligt at komme her. Det er trygt at vide, at personalet sørger for, at vi får doseret vores piller til de næste 14 dage. Vi glæder os til hver gang, vi skal komme, for her er vi i gode hænder og de er så søde, fortæller Inger Lomholt.

– Vi plejer gerne at sige, at vi kommer med pillerne, og så får vi en snak samtidig med. Vi snakker ikke kun om pillerne, men det kan være en god snak om meget andet, vi får, mens vi er her, fortæller Bendt Nielsen.

Hyggen går begge veje

Netop samværet og snakken om, hvad der ellers fylder hos den enkelte, kan Social- og Sundhedsassistent Helle Birgitte Nissen, som bl.a. doserer piller i dispenseringsklinikken, sagtens nikke genkendende til.

– Klinikken gør meget godt både for de ældres fysiske og mentale sundhed. De kommer lidt ud, og hyggen går begge veje, når de er her. Vi oplever en anden ro her, fordi vi jo bl.a. sparer transporttiden og ikke skal bruge tid på at finde piller mv. frem ude i hjemme, for dem har de ældre selv med. Samtidig så får vi en anden nærhed her og kommer tættere ind på livet af dem. Mens de sidder og nyder en kop kaffe, så åbner de mere op, og vi får en snak om, hvad der måske ellers fylder hos dem. Samtidig så tager de sig virkelig godt af hinanden herude i Stillinge, f.eks. er et par naboer begyndt at køre sammen, og snakken går lystigt både inde hos os og ude på gangen, når de møder hinanden, siger Social- og Sundhedsassistent Helle Birgitte Nissen.

Pressefoto