Slagelse Kommune har i lang tid set frem til Hendes Majestæt Dronningens besøg i dag og i overmorgen, som en del af sommertogtet. Programmet i dag var et mangfoldigt og varieret besøgsprogram og ligeledes bliver programmet i morgen.

Foto: ABW

Som en del af sommertogtet med Kongeskibet Dannebrog gæster Hendes Majestæt Dronningen Slagelse Kommune i to dage. I dag mødte byens mange borgere op for at tage godt imod Hendes Majestæt Dronning. Efter den flotte modtagelse ved Rådhuset, bød det blandt andet på karettur eskorteret af Gardehusarregimentets Hesteskadron, en række besøg med fokus på innovation, fællesskaber, læring og festlige indslag herunder koncerter og en stor festforestilling.

Dit Slagelses var også mødt op.

Nåede du ikke at hilse på H.M. Dronningen i dag, så kan du stadig nå det i morgen d. 30. august. Her byder programmet på følgende: 

– Besøg hos Scanmetals i Kirke Stillinge, en recycling-virksomhed, der udvinder metaller af bundslagger fra affaldsforbrændingsanlæg.
– Besøg hos Guldagergaard i Skælskør, som er et internationalt videns- og formidlingscenter for keramik med artist-in-residence som omdrejningspunkt.
– Fremvisning af udvalgte busser fra Danmarks Busmuseum i Skælskør, som er en almennyttig erhvervsdrivende fond, hvis primære formål er formidling af rutebils- og bushistorien i Danmark
– Frokost i Bryggeriet Harboes lokaler mod fjorden i Skælskør
– Besøg hos Storebæltsskolen i Korsør, som er specialskole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning
– Koncert med elever fra Slagelse Musikskole i Kongegaardshaven i Korsør
– Besøg på FGU-værftet i Korsør, som er en del af uddannelsesinstitutionen for unge, der tager en
alternativ vej til uddannelse og beskæftigelse i stedet for den lige vej fra folkeskole til uddannelse og
efterfølgende arbejde.

Har du taget et billede af H.M. Dronningens besøg i Slagelse i dag, er du hjerteligt velkommen til at indsende det til redaktion@dit-slagelse.dk

Foto: ABW og JTL