Sten Knuth
Sten Knuth

Hvis der er noget, der står meget højt på Borgmester Sten Knuths ønskeliste for 2015, så er det at fortælle folk, hvorfor netop Slagelse er en attraktiv by at bosætte sig i – også selvom man har job i enten Roskilde eller København. Det fortæller han til Dit Slagelse, der i disse uger kører en interviewserie om, hvad året bringer.

”Vi skal arbejde for en god infrastruktur og en god adgang til den kollektive trafik, sådan at det også er attraktivt at bo her, selvom man arbejder udenbys. Derudover er det jo væsentligt billigere at bo i Slagelse.”

Sten Knuth har forslag til en række tiltag, man vil gøre, for at Slagelse skal blive attraktiv; bl.a. en udbygning af mobil- og bredbåndsnettet, man vil arbejde på en ny forbindelse mellem Slagelse og Næstved, og derudover sænke broafgiften på Storebæltsbroen.

Jobs skal følge uddannelse
Og Sten Knuth er meget bevidst om, at det kræver en række kommunale tiltag, for at Slagelse for alvor bliver interessant. Slagelse har de seneste år satset på at blive en uddannelsesmetropol; byen huser både et af landets største gymnasier, ligesom SDU (Syddansk Universitet) har lagt et campus i Slagelse, der til næste uddannelsesår udvides med endnu flere uddannelser:

”Det er jo ikke en hemmelighed, at de fleste søger væk fra Slagelse, når de på den ene eller anden måde er færdig med uddannelserne. Derfor er vi også nødt til at have de interessante jobs i Slagelse, samt at sikre attraktive boliger til attraktive priser”, som han ligeledes udtrykker som et stort politisk ønske for den kommune, han blev borgmester for i 2013.

Sten Knuth har studeret statistikkerne for Slagelse Kommune, hvor der ift. de omkringliggende kommuner er en højere arbejdsløshed, og adspurgt hvad han mener om, at der i Slagelse Kommune er ligeså mange på offentlig forsørgelse, som der er til at forsørge, svarer han helt kontant: ”Det er skidt. Netop derfor har vi også i kommunen et konstant fokus på at øge væksten og højne uddannelsesniveauet i Slagelse. Det er selvfølgelig tiltag på den lange bane. Lige nu ser det ud til, at konjunkturerne bedres, og det vil sandsynligvis skabe nogle job-åbninger.” Han påpeger vigtigheden af de vækstinitiativer, som han selv i fællesskab med byrådet har vedtaget.

Stor bredde i de kulturelle tilbud
Borgmesteren anerkender vigtigheden af kulturen i byen; den er i høj grad med til at trække turister og andet godtfolk mod Slagelse som turistby. Og selvom Socialdemokraterne har været ude og så tvivl om Tropebyens tilblivelse i Korsør, fastholder Sten Knuth, at den så absolut stadig er aktuel. Kulturelle tilbud er generelt noget, som man i Slagelse bryster sig af:

”I forhold til kulturelle tilbud ligger Slagelse i top; vi spænder bredt lige fra breddeidræt til eliteidræt med FCV, som vi håber bliver i Superligaen, og som vi støtter så meget vi kan, ud fra de rammevilkår og økonomiske råderum, der er blevet os givet. Vi spænder fra det finkulturelle til det folkelige og populære”, så 2015 bliver absolut også et kulturelt år for Slagelse.

Ønske om brede forlig
Sten Knuth håber også at få mere tid til familien i 2015. Sidste år var et travlt år, hvor bl.a. skolereformen skulle indfases på kommunens skoler, og borgmesteren er umiddelbart positiv over, hvordan skolelederne på de enkelte skoler har taget i mod den: ”Det er dog endnu for tidligt at vurdere, hvorvidt det er en god løsning eller ej”, siger borgmesteren.

Sten Knuth runder af med en opsang til oppositionen i Slagelse Kommune, som han beskylder for ikke tage ansvar – særligt under budgetforhandlingerne for 2015-2018. Han opfordrer til, at oppositionen trækker i arbejdstøjet i 2015, sådan at de brede forlig vil blive et kendetegn for det slagelseanske byråd.

/Theis Schønning