På Slagelse Sygehus arbejder ergoterapeuterne Karoline Juel og Julie Risager hver dag med genoptræning af skadede patienter. Det kræver, at de tænker kreativt og har fokus på det enkelte menneske.

Nok er ergoterapeuterne samlet i én enhed i stueetagen på Slagelse Sygehus, men alligevel har de vidt forskellige specialer rundt på hele sygehuset. Karoline Juel arbejder meget med genoptræning af hånd og albueskader, mens Julie Risager arbejder med de problemer, som patienter med KOL rammes af.

”Jeg synes nærmest, jeg går hjem hver dag og har lært noget. Jeg føler hele tiden, at jeg udvikler mig,” siger Julie Risager om sin dagligdag som ergoterapeut på Slagelse Sygehus. Ligesom Karoline Juel har hun arbejdet på sygehuset, siden hun blev færdig med sin uddannelse på Absalon i januar 2019.

En ergoterapeuts job kan have meget forskelligt indhold alt efter, om man arbejder i et træningstilbud i en kommune, på et sygehus, offentligt eller privat. Uddannelsens omdrejningspunkt er håndtering af dagligdagsaktiviteter, men når ergoterapeuterne kommer i job, specialiserer de sig yderligere.

Karoline Juel har specialiseret sig indenfor håndterapi, og til formiddag havde hun to patienter med muskel og nerveskader. Her arbejdede hun blandt andet med at få styr på urolige nerver og med at vække sovende nerver igen.

”Man skal prøve at tænke kreativt i forhold til at træne forskellige rutiner. Har en borger svært ved at holde på en gaffel, er der mange måder at træne pincetgreb på. Hvis det er mænd, bliver de ofte mere motiverede, hvis de skal samle søm op, end hvis det er små pinde,” forklarer Karoline Juel.

Hun træner med ambulante patienter, som kommer til genoptræning på sygehuset og udvikler genoptræningsprogrammer, der sendes til borgernes kommune. Som ergoterapeut arbejder hun klientcentreret med patienterne, og det er vigtigt, at træningen giver mening for den enkelte.

Læs mere her 

Foto: Professionshøjskolen Absalon