stSlagelse Tømreren Aps
v/ Kim Jensen
Lille Egedevej 50
4220 Korsør
Tlf. 50 30 44 82
kim@stap.dk

Solidt håndværk
Kim Jensen har været tømrermester med sit firma Slagelse Tømreren siden 2010. Firmaet er et alsidigt tømrer- og snedkerfirma, der leverer håndværk af den gamle skole. Slagelse Tømreren har igennem årene serviceret mange kunder med alle mulige former for snedker- og tømreropgaver. Intet er umuligt, og alle slags kunder har krav på den gode håndværksmæssige kvalitet, som Kim Jensen tilbyder til rimelige priser.

Kundekredsen er meget blandet, og giver variation i hverdagen. Slagelse Tømreren arbejder blandt andet for børnehaver, private kunder, forsikringsselskaber, erhvervsvirksomheder og boligforeninger.

st2Åben og pålidelig
Slagelse Tømreren baserer sin forretning på fem kerneværdier, som medarbejderne i det daglige arbejder efter. Det er Åbenhed, Pålidelighed, Faglighed, Social Ansvarlighed og Bæredygtighed.

Åbenhed over nye muligheder og over for kunden og kollegaerne. Hvis noget ikke kan lade sig gøre, siges det åbent og ærligt til kunden, og der findes en anden løsning, der sikrer, at kundens forventninger bliver indfriet. Pålideligheden kommer til udtryk, når det bliver tydeligt, at man som kunde kan stole på Slagelse Tømreren, der kommer til tiden og overholder det aftalte.

Fagligheden skinner tydeligt igennem på det udførte arbejde, hvor håndværket og materialernes kvalitet er af høj klasse. Den sociale ansvarlighed giver sig udtryk ved, at medarbejderne bliver behandlet ordentligt og efter de gældende regler og love på det danske arbejdsmarked.

Bæredygtighed
Når Slagelse Tømreren tænker bæredygtighed, så handler det meget om, hvilke materialer der anvendes på arbejdspladsen, hvad man kan gøre for at udbrede brugen af miljørigtige materialer, spare energi, samt hvorledes man som medarbejder kan gøre mest muligt for at genanvende materialer, så byggesektoren opnår den største bæredygtighed i ressourcehåndteringen.

st3Den travle tømrer
Det kan godt betale sig at alliere sig med en professionel, når huset trænger til en kærlig hånd. På denne måde undgår man de håndværksmæssige brølere, og man kan trygt nyde det færdige resultat. Både store og små opgaver lander i Slagelse Tømrerens ordrebog, og alle opgaver er velkomne og løses til punkt og prikke. For den tilfredse kunde kommer ofte tilbage med en ny ordre, og så kan lille ordre pludselig vokse til en større entreprise.

Slagelse Tømreren kan det meste, han laver ombygninger, skifter tag, lægger nye gulve, udbedrer efter vandskader, skifter vinduer eller reparerer de gamle. Carporte, træterrasser, opbygning og renovering af køkkener eller badeværelser – alt bygges.

Skal du også have bygget, så kontakt Kim Jensen, så er du allerede godt i gang med dit projekt.


sølvpartner