KGL-Gruppen ApS
v/ Dennis Krogh og Jesper Løgsted
Brorupvej 4
4200 Slagelse
40 55 04 05
info@kglgruppen.dk

Besøg KGL-Gruppen på Facebook

En moderne samarbejdspartner, når det gælder rengøring
Rengøringsbranchen er i en rivende udvikling. Der er et stort behov for, at der lokalt kommer flere, professionelle virksomheder, som kan tilbyde ”hele paletten”, når det drejer sig om både erhvervs-, industri- og privat rengøring. Der stilles store krav til uddannelse og certificering, og ikke mindst betyder den nære kontakt og den lokale forankring meget.

Kunderne i dag kræver, at de rengøringsmedarbejdere, der sendes ud til dem, er veluddannede. Et professionelt rengøringsfirma skal kunne dokumentere, at det et grundigt kendskab til ”grønne”, miljøvenlige og bæredygtige rengøringsmetoder og bruger svanemærkede rengøringsmidler.

Her byder KGL-Gruppen fra Slagelse ind med specialviden, hvor fagligheden overalt naturligvis er i top, og hvor medarbejderne – lige fra ledelsen til rengøringspersonalet ”ude i marken” – bliver holdt ajour på alle områder.

Det er en hjørnesten i hele virksomheden, at alle lige fra medarbejderen, der tager telefonen eller besvarer din henvendelse på mail og til din rengøringsmedarbejder, er bekendt med de værdier, som KGL-Gruppen bygger på og udvikler sig efter. Fordelen for kunden er, at der ikke opstår et kommunikationsgab mellem ledelse, kundens faste og gennemgående kontaktperson og de medarbejdere, som i hverdagen skal udføre rengøring eller andre opgaver hos dig.

Det lokale kendskab har stor betydning
Du kan som kunde i KGL-Gruppen måske spørge, hvorfor en af de bærende værdier er have et godt, lokalt kendskab? Er det ikke underordnet, hvor rent geografisk en professionel medarbejder tager sig af opgaverne med rengøring eller som vicevært? Her er en af KGL-Gruppens værdier, at jo grundigere en medarbejder har sat sig ind i kulturen og omgangsformen i det lokale område, des bedre er samarbejdet BÅDE med kunden og med kundens omgivelser.
Det tager naturligvis tid at udvikle gode og nære relationer og skabe tryghed for alle på denne måde, men når KGL-Gruppens personale hele tiden er opmærksom på deres rolle i lokalsamfundet, bliver de ikke kun anonyme ansigter og en tilfældig firmabil med et logo på.

Tryghed er også en vigtig kerneværdi
KGL-Gruppens kontor ligger ude på Brorupvej lidt nord for Slagelse på vejen mod Øster Stillinge. Herfra sendes medarbejderne rundt til deres faste kunder i Slagelse og på resten af Sjælland. Den tryghed, der er ved, at du som privat eller erhvervskunde er klar over, hvem der kommer i dit hjem eller i din virksomhed, er en vigtig kerneværdi. Så i videst muligt omfang har du både en gennemgående medarbejder, som er din kontakt og løser opgaver ude hos dig, og du har en fast kontaktperson hos KGL-Gruppen.

I en moderne virksomhed som rengøringsvirksomheden i Slagelse bliver medarbejderne løbende sendt til uddannelse og opkvalificering, for det er målet at holde personalet ”top tunet”. Men som kunde ved du altid, hvor og til hvem, du kan henvende sig med dine spørgsmål, hvordan arbejdsopgaverne vil blive løst og af hvem.

Denne betydningsfulde del af aftalen mellem dig som kunde og KGL-Gruppen i Slagelse bliver varetaget af alle med store smil og i godt humør. Det er en stor del af samarbejdet, mener ledelsen, at firmaets kunder altid trygt skal kunne henvende sig og få en åben drøftelse. Du skal som kunde ikke høre på dårlige forklaringer i et tonefald, som tyder på stressede og negative medarbejdere. Gode relationer opbygges gennem åbenhed og tryghed til hinanden, og KGL-Gruppen arbejder aktivt med dette koncept for at kunne leve op til mottoet ”Rengøring til tiden!”.

Og hvad kan KGL-Gruppen tilbyde sine kunder?
Ovenstående er en del af grundlaget for den travle og effektive hverdag, hvor du altid kan få et godt tilbud på disse serviceydelser indenfor rengøring i Slagelse:

Privat rengøring, som blandt andet kan omfatte støvsugning, gulvvask, rengøring af toiletter og badeværelser, aftørring af støv, fjernelse af spindelvæv og aftørring af køkkenskabe.

Erhverv og kontor, hvor medarbejderne tager sig af kontorrengøring, lagerrengøring, håndværkerrengøring, flytterengøring, trappevask, vinduespolering, rengøring i produktionsområder og tilsyn med og vedligehold af kontorbeplantning

Ejendoms- og facillityservice, hvor medarbejderne passer og plejer kundernes bygninger og udendørsarealer

Her kan det tilføjes, at KGL-Gruppen blandt andet er eksperter i skimmelsvampsanering og sommerhusservice samt helt specielle områder som rensning og rengøring af kølefordampere og køleunits i industrien og skånsom og miljøvenlig institutionsrengøring.

Løsningen for dig er kun en opringning væk
Er den opgave, du har brug for at få løst, ikke nævnt her, er et besøg på KGL-Gruppens hjemmeside måske værd at overveje. Eller grib mobilen og ring til kontoret. Du vil helt sikkert allerede i den samtale fornemme, at det ikke er smil og gode forslag til dig, der kommer til at mangle i jeres fremtidige samarbejde.


sølvpartner