STARS – Skolen for Trivsel og Aktiv Recovery Slagelse 
v/ Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS)
Sorøvej 8, 1.
4200 Slagelse
57 66 68 12

STARS – Skolen fro Trivsel og Aktiv Recovery Slagelse er en gensidig lærings- og kompetenceudviklingsplatform for borgere, frivillige, pårørende, fagprofessionelle og andre interesserede.

Kurserne i STARS skaber rum for læring, selvudvikling og handlekraft gennem ligeværdig erfaringsudveksling. Læs mere om STARS her. 

Program – ikke en institution
STARS tilbyder kurser og læringsforløb i hele Slagelse Kommune og benytter derfor forskellige lokaliteter til kursusafviklingen, det være sig interne lokaliteter i CPUS, kulturhuse, biblioteker mv. Læs mere om læringsforløbene i STARS her  eller på Facebook 

STARS er for alle
• Borgere med psykosociale udfordringer fra SlagelseKkommune
• Fagprofessionelle i Slagelse Kommune
• Frivillige, pårørende, netværkspersoner
• Andre interesserede

Det er gratis
Kurserne er gratis og alle kursister deltager på lige fod i det udbudte læringsfællesskab

Stor ros til STARS
”Tak til STARS, CPUS for en spændende og selvudviklende workshop i går på Slagelse bibliotek om kommunikation og konflikthåndtering. Super inspirerende undervisere og dedikerede deltagere. Glæder mig allerede til fremtidige arrangementer” – Tina

”Det er genialt. Jeg kender flere der har haft stor glæde af jer til at give værktøjer de kunne bruge i deres egen recoveryproces. Tak for jer” – Christopher

”Det er et godt initiativ (…) det er lærerigt, at de kommer med nogle nye input – de gør deres arbejde godt, stor ros til Stars Cpus” – Eva

sølvpartner