Selv med få ugentlige arbejdstimer kan ansatte i fleksjob være med til at frigive tid til kerneopgaver i virksomheden. Og samtidigt hjælpe med tiltrængt arbejdskraft, hvor det er svært at tiltrække nye medarbejdere.

Tre chauffører, en køkkenhjælp og en opvasker. Alle i fleksjob hos café- og cateringfirmaet Kok Amok i Slagelse. Og selv om alle fem medarbejdere kun arbejder få timer om ugen, så er de værdifulde for arbejdsdagen i firmaet. De hjælper alle med til at løse opgaverne, hvilket giver mere tid til, at andre medarbejdere kan fokusere 100 % på deres kerneopgaver.

– Hvis vi skal se rationelt på dét at drive en café og et cateringfirma, så skal en kok ikke agere chauffør. Kokken skal arbejde med menuen og med maden. På samme måde er det godt, at vi får klaret opvasken løbende, så den ikke hober sig op til vores medarbejdere, der kommer om eftermiddagen. Og derfor er det en stor gevinst for os, at vores ansatte i fleksjob tager fra og tager over, siger indehaver af Kok Amok, Morten Enøe-Christiansen.

Akut behov bragte fleksjob på tale

Han har i mange år arbejdet sammen med Jobcenter Slagelse om indsatser for at give personer på kanten af arbejdsmarkedet mulighed for at få fodfæste. Men egentlige ansættelser i fleksjob var et initiativ, der var nyt for ham indtil for et par år siden. Da stod han nemlig med et akut behov for en chauffør, der kunne arbejde et par timer dagligt.

– Jeg drøftede situationen med Jobcenter Slagelse, som pegede på muligheden for at ansætte en i fleksjob som chauffør. Men da jeg jo har et dagligt kørselsbehov, blev løsningen, at jeg ansatte tre personer, som kunne afløse hinanden og dække hele det ugentlige behov, forklarer Morten Enøe-Christiansen.

En mundfuld der var til at tygge

I køkkenregionerne får køkkenhjælpen og opvaskeren også tingene fra hånden. De går alle godt i spænd med det øvrige personale, og de yder en solid indsats.

– men jeg må indrømme, at jeg umiddelbart syntes, at det var en stor mundfuld at skulle håndtere så mange nye medarbejdere, der hver især havde nogle udfordringer. Men alt har faktisk løst sig, for man finder jo ud af det, påpeger indehaveren.

Og så understreger han, at den indsats de ansatte i fleksjob yder er den helt rigtige opskrift for hans virksomhed.

– Netop det, at vi nu kan fokusere på vores kerneopgaver, gør vores planlægning af arbejdet meget lettere. Der er et mere naturligt flow i arbejdet, der ikke nødvendigvis skal afbrydes af diverse nødløsninger. Og ja – kokken skal altså helst være i køkkenet og ikke i varevognen, smiler Morten Enøe-Christiansen.

Fleksjob er en mulighed

Når man får bevilliget et fleksjob, er det fordi, man har nedsat arbejdsevne af forskellige årsager. Flere af dem, der får bevilget fleksjob, har både gode uddannelser og lang arbejdserfaring med sig i bagagen. Inden man ansætter en medarbejder i fleksjob, vurderer Jobcenteret, i hvor mange timer og med hvilken intensitet, den nye medarbejder kan arbejde.

Ansatte i fleksjob er som udgangspunkt omfattet af den overenskomst og lovgivning, der gælder for det område, de bliver ansat indenfor. Hvis der findes sammenlignelige overenskomster, skal der tages udgangspunkt i disse. Hvis der ikke findes en overenskomst på området, fastsætter arbejdsgiveren løn- og arbejdsvilkår sammen med medarbejderen.

Pressefoto